Gullkantede fiskevaksiner: Pharmaq fikk en driftsmargin på 53,6 prosent ifjor

Nyheter
0

Fiskehelseselskapet håver inn.

Overhalla-bedriften Pharmaq oppnådde et salg på 1.569 millioner kroner, og satt igjen med et resultat før skatt på 777,8 millioner kroner i 2022. Og resultatet kunne vært enda høyere. I dette ligger nemlig en nedskriving av finansielle eiendeler på 79,9 millioner kroner.

«Pharmaq utvikler, produserer, selger og distribuerer vaksiner og andre fiskehelseprodukter til den globale oppdrettsindustrien. De viktigste markedene er laks og ørret i Norge, Chile, Skottland og Canada. Selskapet spiller også en viktig rolle som tilbyder av fiskehelseprodukter til sea bass og sea bream i Middelhavet, tilapia i Latin Amerika og pangasius i Asia», fremgår det av årsberetningen.

Vaksinering av pangasius ved Mekongdeltaet i Vietnam. Foto: Aslak Berge

«Salgsveksten i 2022 reflekterer en markedsvekst på rundt fire prosent, kombinert med høyere etterspørsel etter vaksiner mot ILA og SRS. Resultatet reflekterer vår solide posisjon i kjernevaksinene i flere markeder, kombinert med den foretrukne løsning for lusekontroll i Chile», skriver selskapet.

Dette bidro til at Chile var den viktigste salgsregion i 2022, med et salg på 706,6 millioner kroner, foran Norge, med 636 millioner kroner. Fiskevaksiner var det dominante produktet, med et samlet salg på 1.275,6 millioner kroner.

Salget av produktene er ekstremt lønnsomt:

«Kontantstrøm fra operative aktiviteter var positiv med 824 millioner kroner, drevet av et sterkt driftsresultat og netto økning i omløpsmidler.»

Pharmaq ble etablert som et såkalt management buy-out fra Alpharma på slutten av 80-tallet. Det amerikanske farmasiselskapet Zoetis kjøpte opp Pharmaq i 2015.

Pharmaqs totale eiendeler var ved årsskiftet 2.835 millioner kroner, hvorav bokført egenkapital var 2.443,5 millioner kroner.

Pharmaq 2022 2021 Endring
Omsetning 1569,0 1234 27,1 %
EBIT 840,2 579,3 45,0 %
Resultat før skatt 777,8 579,8 34,1 %
Driftsmargin 53,6 % 46,9 %
Alle tall i millioner kroner