Gullfeber i Ballangen

Nyheter
1046

Fjoråret ga tidenes beste resultat for Ballangen Sjøfarm.

Aldri før har oppdrettselskapet på Hekkelstrand i Ballangen, like sørvest for malmbyen Narvik, tjent mer penger enn i 2017. Hele 63,5 millioner kroner i resultat før skatt, etter en omsetning på 122 millioner kroner, ble fasit for fjoråret. Det viser årsregnskapet som nylig ble offentlig kjent i Brønnøysundregisteret.

Solid
Dette innebærer et overskudd før skatt på hele 52 prosent av salgsinntektene.

I likhet med de fleste andre av landets fiskeoppdrettere var det særlig de rekordhøye lakseprisene som dro opp fjorårets inntekter og resultat for Ballangen Sjøfarm.

Ved årets utgang hadde selskapet en bokført egenkapital på 134 millioner kroner, som utgjør 59 prosent av balansen.

Trio
Mens styret i Ballangen Sjøfarm ga fullmakt til et utbytte på 20 millioner kroner for 2016, er det ikke avsatt penger til utbytte for regnskapsåret 2017.

Største aksjonær i Ballangen Sjøfarm er familien Bakke, via Ballangen Holding, med 36 prosent av aksjene. I tillegg har kommunalt eide Ballangen Energi 34 prosent, samt Cermaq 30 prosents eierskap.

Det har ikke lyktes iLaks å få en kommentar til årsresultatet fra Ballangen Sjøfarm søndag kveld.