Grunnrenteskatt i fokus for raskt voksende Måsøval

Nyheter
0

Frøyaoppdretteren omsatte for 670 millioner kroner og fikk en EBIT på 113 millioner i tredje kvartal – nær en dobling fra samme periode ifjor.

Måsøval slaktet totalt 7.037 tonn laks i kvartalet. I Region Midt fikk selskapet en EBIT/kg på 26,7 kroner, mens Region Vest oppnådde en EBIT/kg på 9,4. I Region Vest fremheves høye kostnader og utfordrende post-smolt produksjon, hvor sanering av smolt hadde en negativ effekt.

Måsøval hadde ved utgangen av kvartalet en netto rentebærende gjeld på 1.684 millioner kroner og en egenkapitalandel av balansen på 36,5 prosent ifølge kvartalsrapporten som ble sluppet tirsdag morgen.

Aksjekurs siste år for Måsøval. Kilde: Infront

Selskapet har estimert en grunnrenteskatt, til dags dato, på 289 millioner kroner, herunder en engangs implementeringseffekt på 243 millioner kroner. I dette arbeidet har selskapet blant annet skilt ut alle konsesjoner og biomasse i et separat selskap kalt Måsøval Lisens, mens alle ansatte og noe utstyr/eiendeler er i et separat selskap kalt Måsøval Drift. Servicefartøyer og annet utstyr eies av Måsøval Akva og drives av Måsøval Drift.

Måsøval guider et slaktevolum på årsbasis på 24.300 tonn. Produksjonskostnadene ventes å være stabile eller noe fallende i årets siste kvartal. For 2024 guides et slaktevolum på 25.700-26.700 tonn.

Måsøvals markedsstrategi er å selge over 90 prosent av fisken i spotmarkedet. Faste kontrakter gis kun til «strategiske kunder».