Grunnlovens miljøparagraf kan stoppe vannkraftutbygging

Nyheter
1045

Hvis villaksens status er truet av fiskeoppdrett, vil grunnlovens paragraf 112 være et mulig grunnlag for å gå til søksmål mot staten, mener Ole Kristian Fauchald.

Fauchald er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og ekspert på miljørett. Med pengestøtte fra blant annet SalmonCamera har han nå skrevet en rapport om hvilke krav grunnlovens § 112 stiller til fiskeoppdrett.

Flere årsaker
Det er en rekke faktorer som har påvirket villaksenbestanden negativt i Norge de siste tiårene. Den kanskje viktigste enkeltfaktoren er vannkraftindustrien.

– Gitt at villaksen trues av utryddelse, vil vannkraft være i konflikt med grunnloven? 

– Ja, det jeg har sett på er potensialet videre – utviklingen, den man nå har, og hva slags nye tiltak som er på trappene. Derfor har jeg sett på oppdrettsnæringen, og bakgrunnen for det er stortingsmeldingen som kom, sier Fauchald til iLaks.

– Nå er det selvfølgelig sånn at vannkraftutbyggingen har hatt en innflytelse på villaksen. Hva som har skjedd tilbake i tid har vært på siden av det jeg har sett på.

Fauchald understreker at han ser på fremtidige trusler mot villaksbestanden.

Forandringer
– Gitt den status villaksen har idag; hva vil forutsetningene for denne ressursen være som er under grunnlovens paragraf 112. Da er det naturlig se på de største forandringene fremover.

– Vil fremtidige utbyggingsprosjekter innen vannkraft inngå under grunnlovens paragraf 112?

– Ja, det vil jeg selvfølgelig vurdere som et like relevant tema, gitt forutsetning ved en trussel mot villaksen. I den grad en kan gjøre noe med de kraftverkene som er i dag for å bedre vilkårene for villaks, vil det også være en faktor, sier Fauchald.

Oppvirvling
Den såkalte miljøparagrafen i grunnloven har lenge vært brukt i argumentasjon i diskusjonsgrupper knyttet til villaks på sosiale medier.

– Det har vært mye oppvirvling av denne typen argumentasjon. Denne rapporten er et forsøk på å se på regelverket for forvaltning av villaks ut fra hva grunnlovens paragraf 112 kan si her, sier Fauchald.

– Det er mer et juridisk arbeid enn et arbeid for å se på hvilken trussel oppdrett utgjør for villaksen, understreker han.