Gründerne selger seg ut av Ballangen Sjøfarm. Cermaq kjøper aksjene

Nyheter
0

Ballangen Holding sier takk for seg.

– Etter 13 års samdrift med Cermaq er vi sikre på at dette er den beste løsningen for å sikre aktivitet og utvikling i Ballangen, sier Ottar Bakke, styremedlem og storeier i Ballangen Holding, til avisen Fremover.

Ballangen Sjøfarm produserer årlig 10.000 tonn laks i Ofotfjorden, i Evenes og Narvik kommune. Ballangen Holding eier 36 prosent av aksjene i oppdrettsselskapet. Cermaq eier 30 prosent. Nå jekkes denne eierposten opp til 66 prosent.

Ballangen Sjøfarm har foreløpig ikke lagt frem resultatene for 2023, men året før tjente selskapet 175,6 millioner kroner før skatt.

Ballangen Holding er eid av de lokale gründerne Ottar Bakke (40 prosent), Lisbeth Sjåfjell (39,9 prosent), Svein Olaf Bakke (10,5 prosent), Daniel Bakke (4,5 prosent) og Lise Bakke (4,5 prosent).

Det er ikke kjent hva Cermaq, som er heleid av japanske Mitsubishi, må betale for aksjene. Ballangen Sjøfarms viktigste aktiva er konsesjoner for 2.153 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse). I tillegg drifter selskapet flere konsesjoner for Cermaq Norway.

– Vi har vært opptatt av at Ballangen Sjøfarm sine ansatte og drift videreføres og utvikles. Dette inngår som del av avtalen. Ballangen Sjøfarm vil dermed kunne møte fremtiden enda mer solid, sier Ottar Bakke.

Ottar Bakke vil ikke kommentere saken ytterligere overfor iLaks.

– Vi er både ydmyke og stolte av å bli foretrukket kjøper. Som eier av lokaliteter i små kystsamfunn i Nordland og Finnmark vet vi hvor viktig Ballangen Sjøfarm er for menneskene som bor der og ringvirkningene dette skaper. Dette skal vi styrke med stor tro på økt aktivitet for selskapet fremover, kommenterer Cermaq Norges administrerende direktør, Knut Ellekjær.

Selskapets tredje eier, Ballangen Utvikling, vil fortsette som aksjonær – med 34 prosent av aksjene.