Gründerne gir ikke opp drømmen om larvefabrikk i Meløy

Nyheter
0

Mener Pronofa løp fra løfter.

Pronofa har besluttet å legge ned Ecoprot, og med det produksjonen av larver til fiskefôr i Meløy. Ifølge gründeren av selskapet, Ole Torrissen (72), har eierne løpt fra løftene da de kjøpte selskapet.

Pronofa opplyser at dette er en strategisk beslutning som gjør at de totalt sett stiller enda sterkere.

– De eier jo selskapet og står jo fritt til å gjøre hva de vil. Men da de kom inn på eiersiden, var det basert på at de skulle bygge ut til en pilotfabrikk med kapasitet på 1.000 tonn larver i året, sier Ole Torrissen til iLaks.

Fem blad Torrissen etablerte tidlig i 2019 selskapet Ecoprot. Søsknene gikk inn rundt 3,5 millioner kroner gjennom selskapet Romar Invest.

Med på laget fikk de Helgeland Invest og Ko-investeringsfondet for Nord-Norge, og en startkapital på 6,8 millioner kroner. Høsten 2021 kom det Fredrikstadbaserte selskapet Pronofa inn som eier.

Les også: Satser på insektsfôr: Pronofa kjøper aksjemajoriteten i fluelarveprodusenten Ecoprot

Ole Torrissen og Asbjørn Torrissen i lokalet som huser soldatfluene. (Foto: Steve Hernes).

Fabrikken var gulrota
Planen var å bygge to fullskalafabrikker. Én med kapasitet på 50.000 tonn og én på 30.000 tonn i året. Ifølge Torrissen skulle den ene ligge i sør og den andre i nord, og det var den i nord som skulle bygges først.

– Det var selve gulrota som gjorda at vi bet på, sier Ole Torrissen. Han legger til at det ikke foreligger en konkret skriftlig avtale, men en lovnad om dette.

Torrisen forteller de fikk beskjed av Pronofa om dette mandag, men at beslutningen trolig ble tatt allerede den 17. februar.

– Det kom overraskende på oss. Vi var ikke sikre på hvor de skulle legge den første storskala fabrikken. Vi hadde en følelse av at de ikke fortalte den hele og fulle sannheten. Men vi hadde ingen ide om at de skulle stenge ned hele virksomheten. Det er jo deres penger, så de beslutter jo dette helt selv, sier Torrissen oppgitt.

– Vi har jo en stabil og god reproduserbar produksjon av soldatfluer her, og vi har delt kunnskapen vi har generert med Pronofa. Det var ikke mye larvekompetanse i selskapet fra før, sier Torrissen.

Jakter penger
– Vi som er her er jo fortsatt oppegående. Selv om anlegget i Åmøyhamn i Meløy legges ned. Derfor er vi fortsatt på jakt etter samarbeidspartnere for å kunne bygge en storskalafabrikk i Meløy, forteller Torrissen.

– Hvordan ser dere at det kan være mulig når dagens eier legger ned Ecoprot ?

– Vi som arbeider her er ikke eid av Pronofa. Vi kan jo på eget initiativ selvsagt prøve å skape ny virksomhet her oppe. Ecoprot ble jo i utgangspunktet etablert av Romar Invest, et Meløy-basert selskap. Det selskapet er nå på utkikk etter nye partnere for å sette opp fabrikken. Vi har kompetansen for å kunne gjøre det, sier Ole Torrissen.

– Ligger det ikke noen immaterielle rettigheter i selskapet som legges ned?

– De immaterielle rettighetene sitter i hodet på de fire som jobber her. Vi er jo fri til å etablere noe nytt, de kan ikke hindre det. Pronofa er innforstått med at vi har den muligheten, sier han.

– Er dere motivert for å starte på nytt igjen?

– Det er klart vi er. Motivasjon er ikke vanskelig å finne, og helsa er god, men det forutsetter at noen vil være med, smiler han. Når det gjelder kapital anslår han opp mot 500 millioner kroner for en fullskala fabrikk på 20- 30.000 tonn. Det er penger han tviler på er lett å skaffe i dagens marked.

– Det er mye penger som må skaffes for å bygge en fabrikk, medgir Torrissen.

Strategisk
Pronofa har stor tro på proteinmarkedet, og at bærekraftige proteiner fra insekter kommer til å utgjøre en voksende andel av dette markedet i fremtiden.

Hans Petter Olsen, administrerende direktør i Pronofa. Foto: Pronofa.

Administrerende direktør i Pronofa, Hans Petter Olsen, sier til iLaks at de gjennom sitt eget FOU-arbeid og eksterne samarbeid har på kort tid bygget opp nok kompetanse og erfaring til å starte prosessen med å etablere et storskalaanlegg for insektsproduksjon.

– Styret i Pronofa har i forlengelsen av dette besluttet at det ikke lenger er behov for å investere flere titalls millioner kroner i det planlagte pilotanlegget på Meløy, sier han.

Olsen legger til at lokalisering av et fremtidig storskalaanlegg ikke er endelig besluttet, men at de er nødt til å vurdere mange parametere før en slik beslutning.

– Det vil bli en kjempestor investering, og vi må sikre oss at den også er mest mulig økonomisk bærekraftig, sier han.

– Ole og Asbjørn Torrissen er blant de fremste fagpersonene i landet på svart soldatflue og larveproduksjon. Torrissen-brødrene har hele tiden hatt et ønske om videre drift på Meløy, og vi har selvsagt forståelse for at de tar denne nyheten tungt, sier Hans Petter Olsen.