Gründerbedrift bestiller to nye hybridlokomotiver og starter godstog Fauske-Oslo

Nyheter
0

Det nye togselskapet Onrail gjør et nytt sprang. Nykommeren på norske jernbaneskinner bygger to råsterke og miljøvennlige hybridlokomotiver. De vil settes inn i trafikk på Nordlandsbanen for å flytte gods fra vei til bane, der fisk vil få høy prioritet på toget.

Onrail drives av miljøengasjerte lokførere. De har reetablert godstoget mellom Åndalsnes og Oslo, og erstatter således tusenvis av vogntog gjennom Romsdalen og Gudbrandsdalen. Fem kvelder i uka kjøres disse togene fra hver sin utgangsstasjon. Fisk, og ikke minst oppdrettslaks, har en sentral posisjon i godssatsingen.

Et enda større løft er investeringen som nå gjøres i hybridlokomotivet EuroDual, som leveres av den sveitsiske togprodusenten Stadler. Dette er Europas mest moderne lokomotiv, med seks aksler, motorkraft på opptil ni MW, høy fleksibilitet og miljøvennlig teknologi.

Bygger to lokomotiver
Med disse kjempekreftene tilgjengelig, kan Onrail fremføre lange og tunge godstog i høy hastighet. Det er både økonomisk, miljøvennlig og gir bedre utnyttelse av infrastrukturen, fremgår det av en pressemelding.

Onrail har inngått avtale om bygging av to slike lokomotiver, som leveres i november neste år.

Foto: Leif J. Olestad

– Vi har valgt å starte godstog mellom Fauske og Oslo fordi tog er løsningen på lange strekninger. På Nordlandsbanen er Bane NOR i ferd med å bygge lengre kryssingsspor, innføre det digitale signalsystemet ERTMS og fullføre nye Fauske godsterminal. Fra før er punktligheten høy. Dette gir oss åpningen som vi trenger for å tilby fiskeeksportører og andre transportører et miljøvennlig alternativ, sier gründer og daglig leder Henning Aandal.

– Jernbanens andel av godstrafikken bør opp av hensyn til miljø og sikkerhet. Det vil også komme strengere miljøkrav fra både EU og norske myndigheter. Ytterligere et økt argument for økt transport med tog er økningen i CO2-avgiften, som ifølge statsbudsjettet heves med 28 prosent allerede neste år. Det er også viktig å ta med seg at myndighetene ønsker at laksevolumet skal femdobles innen 2050. Parallelt skal utslippene fra transportsektoren halveres innen 2030.

Dreining
Transportsektoren står for en høy andel av utslippene i Norge. Jernbanemiljøet sitter med nøkkelen ved å kunne tilby næringslivet mer miljøvennlig transportkapasitet.

Når myndighetene samtidig påvirker på sin måte gjennom stigende CO2-avgift, vil det skje en dreining i favør av togene. Dette gir også bedre trafikksikkerhet på veiene. Lastebiler vil fortsatt spille en viktig rolle, men fortrinnsvis som «last mile» til og fra jernbaneterminalene, fremgår det av pressemeldingen.