Gründer ønsker å etablere et landbasert matfiskanlegg for laks i Tysfjord

Nyheter
878

Lars Theodor Kintel (32) og hans bedrift Bioway fikk nei til utviklingstillatelser. Nå satser han istedenfor på å få et landbasert oppdrettsanlegg for laks til Tysfjord kommune.

Kintel stod bak en av de mest spektakulære utviklingssøknadene da han ville ha oppdrett i flytebruer, men konseptet nådde ikke opp.

Nå forteller Kintel til Avisa Nordland at hans bedrift Bioway ønsker å søke om konsesjon for et landbasert oppdrettsanlegg for laks. Anlegget er planlagt å ligge på Helland i Tysfjord kommune.

Lars Theodor Kintel. FOTO: Bioway

Kintel, som er utdannet siviløkonom og har en bachelor i havbruksdrift og ledelse, sier at dersom selskapet får konsesjon, vil han forsøke å finne samarbeidspartnere både når det kommer til kapital og delvis teknologi.

– Jeg vil ikke si for mye om planene på nåværende tidspunkt, men konseptet er basert på en slags renne eller kunstig elv, som fisken skal oppholde seg i. Saltvannet vil bli tatt inn fra cirka 30 meters dyp hvor det ikke finnes lakselus. Anlegget blir energieffektivt og samtidig ha mulighet til å ta vare på utslipp fra produksjonen, sier Kintel til Avisa Nordland.

Konseptet minner derfor litt om det som SIFT Group har fått konsesjon til i et pilotanlegg i Tromsø. Ifølge nettsiden til Bioway skal konseptet i Tysfjord presenteres til høsten.

Kintel og Bioway har søkt kommunen om om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt inngått en intensjonsavtale med grunneiere om å utvikle deler av eiendommene til landbasert oppdrettsanlegg.

Kintel understreker at prosjektet er i en tidlig fase.

– Det vil gå flere år før vi kan tenke på å slakte vår egen oppdrettsfisk, men vi er i alle fall i gang. Så snart dispensasjonssøknaden er innvilget, kan vi sende konsesjonssøknaden for etablering av et landbasert anlegg, sier han.