Grøttum valgt til president i International Salmon Farmers Association

Nyheter
0

– Norge har hatt en sentral rolle i arbeidet mellom de ulike lands lakseorganisasjoner. Jeg ser frem til å videreføre dette arbeidet, sier Jon Arne Grøttum.

Det var under ISFAS årlige møte, at direktør for havbruk i Sjømat Norge Jon Arne Grøttum ble valgt til ny president. Sjømat Norge er medlem av International Salmon Farmers Association (ISFA), en global paraplyorganisasjon for organisasjoner i alle lakseproduserende land.

Det fremgår av en pressemelding fra Sjømat Norge.

ISFA har en sentral rolle for kunnskapsutveksling mellom næringene i de ulike landene samt for PR- og informasjonsaktiviteter om lakseoppdrett, der det ofte kan være utfordringer ifølge Grøttum.

Jon Arne Grøttum, direktør havbruk i Sjømat Norge. Foto: Ketil Rykhus

– I en tid hvor mange internasjonale NGO’er motarbeider lakseoppdrett, er det mer viktig enn noen gang å skape en forståelse og aksept for hvor klimavennlig og ressurseffektivt havbruk er.

Organisasjonens to årlige møter arrangeres som regel i sammenheng med aktiviteter som samler den globale næringen. Årets årsmøte fant sted sist i Boston i forbindelse med sjømatmessen i byen. I tilllegg til Grøttum ble Tim Kennedy fra Canadian Aquaculture Industry Alliance valgt til visepresident.

Trond Davidsen fra Sjømat Norge, som inntil nå har hatt sekretariatsansvar og vært president for ISFA, ønsket i forkant av årets årsmøte å bli løst fra sine oppgaver. Han har sammen med visepresident Sebastian Belle fra Maine Aquaculture Association ledet organisasjonen siden 2012.

Organisasjonens neste møte finner sted i tilknytning til Aqua Nor 2023 i Trondheim.