Groteske bilder viser omfattende problemer med fiskevelferd på Island

Nyheter
0

Tusenvis av fisk med ekstreme sårskader svømmer rundt i merdene.

Veiga Grétarsdóttir, en kajakkpadler og naturverner, har filmet lus- og bakteriespist laks i Mowi-eide Arctic Fishs merder i Tálknafjörður på den islandske vestkysten. Hun visste ikke hvordan situasjonen i merdene var da hun begynte å fotografere lakselusutbruddet i fjorden nå i høst.

– Det er derfor de alle blir kastet. Ingen har sett noe lignende før, sier Karl Steinar Óskarsson, leder for fiskeoppdrett i det islandske mattilsynet (MAST), til avisen Heimildin om videoer som viser situasjonen i Arctic Fish merdene i Tálknafjörður.

Syke
All oppdrettslaksen i merdene er syk på grunn av lakselus og bakterier som kommer inn i sår på skinnet til fisken og spiser dem opp til de blir svake og til slutt dør.

Grétarsdóttir gjorde filmopptaket i Tálknafjörður for noen dager siden.

En million
– Omtrent en million oppdrettslaks har dødd, eller blitt kastet, på grunn av lakselusen som dukket opp i merdene ved Arctic Fish og Arnarlaxi i Tálknafjörður, sier Óskarsson.

Selskapene har selv meldt at de sliter med konsekvensene av lakselusen.

MAST har engasjert ensilasjebåten «Hordafôr III» for å håndtere problemene. Fartøyet er nå er på plass i fjorden og satt inn for å tømme merdene for fisk.

«Hordafôr III» er på plass i Tálknafjörður. Illustrasjon: Marine Traffic

Kombinasjon
Óskarsson forteller utviklingen hos Arctic Fish gikk veldig raskt nå i oktober.

– Inn i disse sårene forårsaket av lakselus kommer det bakterier inn som virker veldig raskt på fisken. Fisken blir svak og dør. Dette skjer over en to ukers periode i oktober. Den er uskadd, men to uker senere har den blitt slik. Det er altså ikke bare lusa som spiser fisken inn til beinet, det er en kombinasjon av lakselus og bakterier.

Mowi eier 51 prosent av oppdrettsselskapet Arctic Fish, etter et oppkjøp i fjor høst.

iLaks har bedt Mowi om en kommentar til fiskevelferdsproblemene.

– Arctic Fish har dessverre hatt en alvorlig hendelse på ett av sine anlegg. Slike hendelser kan skje i all type biologisk produksjon, men det vi ser her er svært beklagelig og uakseptabelt, sier kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland.

Reguleringer
– Mowi kjøpte tidligere i år deler av selskapet, og ser at det må gjøres endringer for å unngå slike situasjoner. Vi vil derfor sørge for at selskapet kommer opp den standarden vi har i våre andre havbruksvirksomheter.

– I tillegg legger dessverre reguleringene på Island ikke til rette for at selskapene kan håndtere akutte lusesituasjoner tilstrekkelig. I dag tar det blant annet for lang tid å få godkjent behandlingsmetoder hos myndighetene, noe som fører til en eskalering uten at selskapene kan ta grep. Fremover må myndighetene og selskapene på Island arbeide tett sammen for å få en regulering av lusekontroll som fungerer, fortsetter han.

– Det er en pågående høringsprosess knyttet til endring i reguleringer som vi ønsker velkommen, og både Mowi og Arctic Fish vil bidra med det som er nødvendig. Vi er trygge på at vi fremover skal kunne unngå slike situasjoner med godt samarbeid mellom selskaper og myndigheter på Island, sier Hjetland.

Kilde: Aquafacts