Grønt lys for ny vannbehandlingsteknologi

Nyheter
2476

Veterinærinstituttet godkjente nylig Atg UV Technology sitt Wafer UV system for bruk til inntaks og transportvann i havbruksnæringen. UV-serien blir levert til havbruksmarkedet av Steinsvik.

– Dette er svært gledelig for oss, sier Geir Arne Albertsen, leder for Water Engineering i Steinsvik. – Dette har vært et mål vi har jobbet mot lenge. Atg UV Technology kan være ett nytt bekjentskap for noen innen havbruk, men selskapet har hatt typegodkjente UV anlegg for drikkevann i Norge siden 2001. Steinsvik startet samarbeidet med atg i 2013. Det godkjente produktene er en nyutviklet UV serie designet for havbruksmarkedet. Fokuset har vært på å få løsningen kompakt, med lave trykktap, og samtidig opprettholde den høye kvaliteten som kjennetegner Atg sine løsninger.

Geir Arne Albertsen

Strengt testregime
– Det har vært en tidkrevende prosess å få på plass denne godkjenning, men havbruk er matproduksjon og da er det naturlig nok strenge regler til nye løsninger, fortsetter Albertsen. – Selve felttestingen av UV-anleggene ble foretatt med NIVA som uavhengig tredjepart og startet i desember 2016. Den praktiske testen ble ferdigstilt i oktober 2017. UV produktene passer som hånd i hanske inn med Steinsvik AquaFilter og i våre komplette vannbehandlingsanlegg.

– Målet med feltprøvene var å evaluere UV systemer under normal drift, for å sikre at alle kriterier var i samsvar med leverandørens spesifikasjoner etter testbetingelser satt av Veterinærinstituttet.

Uttestet på brønnbåt
– Testingen foregikk ombord på Norsk Fisketransport sitt fartøy «Namsos». Brønnbåter er et krevende miljø, det viste seg også under testing. Planlegging og logistikk i et slikt prosjekt er ikke bare enkelt når fartøyet er i full drift. Båten er jo i kontinuerlig bevegelse, og mannskapet går turnus, smiler Albertsen. – Atg UV Technology har ledet prosjektet og takket være solid innsats fra alle involverte parter gikk prosjektet som planlagt.

Erling Lorentzen i Norsk Fisketransport forteller at han er fornøyd med anlegget.

– UV-anlegget fra Atg har de egenskapene som våre brønnbåter er ute etter, med tanke på kapasitet, funksjonalitet og driftssikkerhet. Vi har brukt UV-anleggene til smolt- og sykdomstransport, under alle krevende forhold på transportene har anlegget holdt en godkjent UV dose. Servicevennlighet og installasjonskrav gjør at vi vil bruke disse anleggene i fremtiden på våre båter.

Fotavtrykk
Atg UV Technology sin Wafer serie tilbyr det sisten innen medium trykk UV-teknologi. Den består av serie konfigurasjoner av mediums trykk UV-lamper med spesialutviklede «in-line» reaktorer og gir optimale strømforhold og hydraulikkytelse. Wafer serien tilbyr løsninger for et bredt spekter av bruksområder, med behandlingskapasiteter fra 1 m3/t til over 5000 m3/t i med minimalt fotavtrykk.

Atg UV Technologi har gjennom 35 år bygget opp en internasjonalt rykte som en innovativ leverandør kjent for kvalitet og innovasjon innen vannbehandling. Et «in house» teknisk designteam gjør at de kan levere kostnadseffektive og skreddersydde løsninger til en rekke industrier. Fleksible designvalg gjør at Atg UV Technology kan tilby avanserte teknologiløsninger for nye installasjoner og ombygginger i en rekke krevende miljøer.

Steinsvik leverer et bred spekter av produkter innen fôring, overvåkning, vannbehandling, programvare og parasittbekjempelse. Selskapet har 600 ansatte med avdelinger i ti land, og en rekke kontorer langs norskekysten, hovedkontoret ligger på Frakkagjerd i Rogaland.