– Grønn teknologi gir verdifullt slam

Nyheter
1101

Blue Ocean Technology inngår langsiktig avtale med det internasjonale selskapet Sorbwater Technology.

-Samarbeidet minimerer utslipp i vann og gir slamavfallet verdi for havbruksnæringen,
sier Jan Henning Legreid i Blue Ocean Technology.

Sorbwater Technology har utviklet en serie biologisk nedbrytbare løsninger som brukes i industrielle høyytelsesapplikasjoner for vannbehandling. Løsningene er spesielt egnet for olje, gass og akvakultur.

Viderebehandles til gjødsel
Ved bruk av teknologien som Sorbwater har utviklet, blant annet ved bruk av naturlige alginater, reduseres det totale partikkelutslippet fra akvakulturanlegg. I kombinasjon med Blue Ocean sitt organiske filter vil dette redusere innholdet av tungmetaller og organiske forbindelser i slam med opp mot 90 prosent.

Dermed kan det næringsrike biomasseavfallet fra akvakulturanlegg viderebehandles til gjødsel.

Blue Ocean Technology løser derfor et problem på en en annerledes måte i motsetning til termiske løsninger hvor konsentrasjon av tungmetaller og organiske forbindelser umuliggjør anvendelse til jordforbedring.

Svært glad for avtalen
-Vi er svært glade for at Blue Ocean ønsker å samarbeide med oss. Det styrker vår posisjon som leverandør av grønn teknologi i dette segmentet ytterligere, sier Svein Egil Steen, administrerende direktør i Sorbwater Technology.

Avtalen vil også bidra til å sette selskapet på kartet i verdens voksende, globale fiskeoppdrett og akvakulturmarkeder.

Havbruksnæringen er svært viktig for Norge, men også for verden, og Jan Henning Legreid i Blue Ocean Technology er svært glad for å få på plass en avtale med et selskap som kan være med å skape innovasjon både nasjonalt og internasjonalt.

– Sorbwater er med å bygge opp under Blue Ocean sin grønne og samtidig kostnadseffektive profil, fremhever Legreid.