Grieg skroter tapsbringende satsing i Skottland – tar 100 mill. i nedskriving

Nyheter
867

Grieg Seafood har besluttet å avvikle sin virksomhet på Isle of Skye i Skottland, og evaluere alternative oppsett utenfor selskapet. Etter en hendelse med høy dødelighet, vil deler av operasjonene avvikles med en gang.

Med kombinasjonen av lav slaktevekt og svake markedspriser, påvirket av covid-19 pandemien, vil tiltaket påvirke Grieg Seafoods resultat for det tredje kvartal negativt med cirka 100 millioner kroner. Gjenværende fisk i området høstes i 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021, med forventede høye kostnader som et resultat av hendelsen, skriver selskapet i en børsmelding fredag morgen.

Som en del av sin langsiktige strategi for bærekraftig vekst, hvor fokus er på operasjonelle områder med vekstpotensial, startet Grieg Seafood i august 2019 en evaluering av Skye-virksomheten. Det er få operasjonelle synergier mellom Grieg Seafoods hovedvirksomhet på Shetland og de fem anleggene på Skye på grunn av den lange avstanden mellom områdene. Med begrenset potensial for økte volumer og utfordrende forhold for operasjonell integrering for å redusere og kontrollere biologiske utfordringer, ser ikke Grieg Seafood potensial for å opprettholde driften med den standard for fiskevelferd og produksjonskostnad som selskapet har for resten av selskapet under gjeldende strukturelle oppsett.

– Derfor ser vi ikke noe annet valg enn å avvikle vår virksomhet i Skye, og vi ser etter alternativer for lokalitetene utenfor selskap. Våre ansatte i Skye har gjort en enorm jobb til tross for mindre enn optimal forhold, og jeg vil takke dem for hardt arbeid og dedikasjon til Grieg Seafood, sier, toppsjef Andreas Kvame.

De biologiske utfordringene som ble opplevd i perioden juli-september forårsaket en
uheldig dødelighet, på grunn av unormale nivåer av maneter, hvor 627.000 fiskeindivider eller 1.500 tonn gikk tapt. Driften på de berørte stedene vil avvikles umiddelbart, mens driften på de to gjenværende stedene vil være stengt etter høsting i 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021.

Grieg Seafoods hovedvirksomhet i Skottland, på Shetlandsøyene, har hatt en god og stabil biologi så langt i løpet av kvartalet og Grieg Seafoods guiding av 95.000 tonn slakt i 2020 opprettholdes. 

I løpet av den første halvtimen av dagens børshandel faller Grieg Seafoods aksjekurs med 4,9 prosent.