Grieg Seafood og Mowi risikerer milliardutlegg etter canadisk vedtak

Nyheter
0

Det canadiske forbudet om åpne merder i British Columbia kan gi store økonomiske konsekvenser.

I går ble det kjent at Canada vil innføre forbud mot oppdrettsanlegg med åpne merder i British Columbia innen juni 2029. Endringene vil ikke påvirke Øst-Canada, herunder Newfoundland.

Den canadiske regjeringen foreslår å flytte lakseoppdrett til lukket oppdrett i sjø eller på land fra juli 2029, og detaljer om dette vil bli offentliggjort innen utgangen av juli i år.

Både Grieg Seafood, Mowi og Cermaq har oppdrettsaktivitet i British Columbia.

Milliardinvesteringer
Carnegie-analytiker Philip Scrase tror at vedtaket kan koste oppdretterne dyrt. Dette fremgår av en markedsoppdatering fra meglerhuset.

«For Grieg Seafood anslår vi potensielle investeringskostnader på rundt en milliard kroner, som trengs for å gå over til lukket løsning i sjø, og driftskostnadene kan også være høyere»», skriver han. 

Han presiserer:

«Dette vil komme i tillegg til en allerede strukket balanse og tunge investeringer i opptrapping i Newfoundland.» 

Analytikeren tror at Mowi vil få lignende investeringsbehov.

«Capex-tallet vil sannsynligvis også være likt for Mowi», estimerer Scrase.

Worst case-scenario
Philip Scrase uttrykker også bekymring for fremtiden for lakseoppdrett på vestkysten av Canada.

«Selv om man unngår et worst-case-scenario uten fornyelse av oppdrettslisenser i BC, gir flyttingen fra konvensjonelt oppdrett om fem år reell usikkerhet om gjennomførbarheten av lakseoppdrett i regionen, og vi ser avslutning fra 2029 som en reell mulighet», skriver han videre.

Carnegie anslår at Grieg Seafood sin aktivitet i British Columbia har en verdi på 1,8 milliarder kroner, noe som de anslår å representere rundt 20 prosent av selskapets egenkapitalverdi. For Mowi ser finanshuset en lignende verdi, lik rundt to prosent av egenkapitalverdien. 

«På bakgrunn av dette forventer vi en betydelig negativ aksjekursreaksjon i Grieg Seafood, med 6-8 prosent som forsvarlig, og en mindre innvirkning for Mowi», skriver Philip Scrase.

Markedet har ikke mottatt nyheten med blide øyne. Kursen til Grieg Seafood-aksjen har falt med over seks prosent en time etter børsåpning i dag. Mowi har et mindre kursutlag med en reduksjon på 1,3 prosent klokken ti.