Grieg Seafood gjorde det skarpere enn forventet – tjente 26,8 kroner per kilo i første kvartal

Nyheter
0

Bergensoppdretteren leverer fredag morgen en operasjonell EBIT på 453 millioner kroner i første kvartal, opp fra minus 16 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det er noe bedre enn meglerhusenes forhåndstips, som var 438 millioner kroner, ifølge Infront.

Slaktevolumet var 16.900 tonn i perioden, som gir en operasjonell EBIT pr. kg på 26,8 kroner.

Resultatene var drevet av høye priser, forbedret biologisk ytelse og forbedret prisoppnåelse gjennom tett koordinering mellom oppdrett og salg.

Forbedret
«I Finnmark var påvirkning fra vintersår betydelig lavere sammenlignet med fjoråret, noe som delvis oppveide effekten av lav gjennomsnittlig slaktevekter og høsting mot begynnelsen av kvartalet med lavere spotpriser ved prisoppnåelse. Rogaland tjente på en gunstig slakteprofil gjennom kvartalet, kombinert med forbedrede underliggende kostnader. British Columbia leverte solide resultater, drevet av god prisoppnåelse fra en gunstig slakteprofil og VAP-premie, i tillegg til forbedret oppdrettkostnad fra bedre biologiske forhold og økt overlevelse,» skriver Grieg i en melding.

I Newfoundland har ferskvannsproduksjonen utviklet seg etter planen. Fisken er frisk og i god vekst, og første utsett er planlagt i mai.

– Det første kvartalet av 2022 har vært ulikt noe jeg har sett før i mine 26 år i oppdrettsnæringen. Markedet har vært utrolig sterkt, med historiske priser over hele linjen. Grieg Seafood oppnådde det beste resultatet vi noen gang har gjort i et første kvartal, sier konsernsjef Andreas Kvame.

– Alle våre produksjonsregioner presterte godt i kvartalet på grunn av forbedringer biologisk kontroll og økt overlevelse. I Finnmark var vi betydelig mindre påvirket av vintersår i år sammenlignet med 2021, som følge av vellykkede avbøtende tiltak. Vi ser også en positiv effekt fra vår integrert salgsorganisasjon, som siden etableringen har endret fokus i salg fra margin til selskapets overskudd, sier Kvame videre.

Påvirket
Global slakting av atlantisk laks i 2022 forventes å reduseres med en prosent sammenlagt
store regioner med fallende volum.

– Covid-19-pandemien har påvirket laksemarkedet de siste to årene, med skifte i etterspørselen fra HoReCa til detaljhandelssegmentet. HoReCa-segmentet styrker seg, og det ser også ut til at pandemien har økt etterspørselen i detaljhandelssegmentet, ettersom forbrukerne har blitt vant til å tilberede laks hjemme. Uten tilbudsvekst i 2022 og utsikter for fortsatt sterk etterspørsel, forventer vi et sterkt marked fremover.

Selskapet har så langt kapitalisert på høy eksponering mot spotprisen. Grieg Seafood har som mål en årlig kontraktsandel på 20-50 prosent. Estimert kontraktandel for den norske virksomheten i andre kvartal er 15 prosent, og 20 prosent for hele 2022. For 2022 anslår selskapet at rundt 5-10 prosent av slaktevolumet skal selges som foredlede produkter.

Grieg Seafood forventer en høsting på 22.300 tonn i 2. kvartal og 90.000 tonn for hele
2022.