Grieg Seafood Finnmark får millionstraff etter eksport av feilblandet ensilasje til Finland

Nyheter
1078

Grieg Seafood Finnmark aksepterer inndragningsforelegg på 2,5 millioner kroner fra Finnmark politidistrikt etter eksport av feilblandet ensilasje til Finland i perioden 2010 til april 2014. Nå har oppdretteren inngått forliksavtale med kjøper.

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

I april 2014 oppdaterte Grieg Seafood Finnmark rutiner og utstyr relatert til behandling av ensilasje. Selskapet har siden den gang behandlet ensilasjen i henhold til forskriften. 

I oktober 2018 gjenopptok Finnmark politidistrikt etterforskning av eksport av feilblandet ensilasje fra lakseslakteriet til Grieg Seafood Finnmark til Finland i tidsperioden 2010 til april 2014. Saken ble opprinnelig henlagt, men ble gjenopptatt etter pålegg fra statsadvokaten. 

– Fra 2010 til april 2014 hadde ikke slakteriet til Grieg Seafood Finnmark gode nok rutiner for å skille mellom ensilasje av kategori 2 og ensilasje av kategori 3. I denne perioden eksporterte vi ensilasje som hadde innblanding av kategori 2 som ren ensilasje av kategori 3 til Finland. Det beklager vi sterkt, sier Roy-Tore Rikardsen, regionsdirektør for Grieg Seafood Finnmark. 

For å eksportere kategori 2 til Finland må ensilasjen etter regelverket først spesialbehandles. Det ble ikke gjort i perioden 2010 til april 2014 for den ensilasjen av kategori 2 som ble innblandet og solgt som kategori 3. 

Ifølge Grieg Seafood Finnmark sine beregninger tilhørte tre til fire prosent av den eksporterte ensilasjen kategori 2. 

Beklager sterkt
Mattilsynet var på flere tilsyn i tidsperioden og vedtok pålegg om å skille mellom kategori 2 og 3, som slakteriet bare delvis etterkom på den tiden.

– Vi beklager på det sterkeste at vi mellom 2010 og april 2014 ikke hadde gode nok rutiner for å skille mellom kategori 2 og 3 og at vi opptrådde i strid med regelverket. Vi beklager også at vi ikke fullt og helt etterkom Mattilsynets pålegg umiddelbart, uttaler Rikardsen. 

Ved tilsyn i april 2014 hadde ny leder tiltrådt ved slakteriet i Finnmark. Da ny leder ble gjort oppmerksom på saken ryddet selskapet umiddelbart opp, og imøtekom alle krav fra Mattilsynet. 

– Vi oppdaterte da våre rutiner, og siden april 2014 har Grieg Seafood Finnmark håndtert ensilasje i kategori 2 og 3 helt separat, i tråd med regelverket. Ansatte har også fått bedre opplæring, og slakteriet investerte ytterligere i dyrt og avansert utstyr for å forbedre håndtering av dødfisk i 2015. Etter tilsynet i april 2014 har Grieg Seafood Finnmark hatt god dialog med Mattilsynet og ikke fått nye merknader om ensilasje, sier Rikardsen. 

Aksepterer forelegg
Grieg Seafood Finnmark mener den uriktige eksporten av ensilasje ikke har gitt selskapet fortjeneste av betydning. Dersom ensilasjen i tidsperioden hadde blitt håndtert riktig, kunne selskapet solgt ensilasjen av kategori 3 til tilsvarende pris.

– Våre interne undersøkelser viser at vi på den tiden ikke etterkom påleggene fra Mattilsynet fullt og helt fra start fordi vi ville forenkle produksjonen. Det er helt uholdbart, og noe som ikke skulle ha skjedd, uttaler Rikardsen. 

Det er lav risiko for at mennesker eller miljø er blitt skadet som følge av den uriktige eksporten. Ensilasjen ble tilsatt syre og brukt i pelsdyrproduksjon i Finland. 

Grieg Seafood Finnmark har inngått en forliksavtale med kjøper i Finland, og beklager overfor kjøper og finske myndigheter at selskapet eksporterte ensilasje i strid med regelverket i perioden. 

Selskapet uttaler at det ser frem til å legge saken bak seg.