Grieg og Aarskog fronter krav om streng klimalov

Nyheter
1003

Vil ha kutt i klimautslipp på hjemmebane.

Det er ikke bare miljøbevegelsen som ønsker at Norge skal ta utslippskutt hjemme, og som mener at en klimalov er et godt verktøy for dette. Også næringslivet ser mulighetene i en styrt omstilling mot lavutslippssamfunnet – deriblant selskapene Asko, Umoe, Grieg Gruppen, Marine Harvest og Storebrand.

Norge vedtar i juni en klimalov som lovfester at vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringens lovforslag diskuteres akkurat nå i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Utslippsmål
– Loven fastsetter et system for oppfølging og systematisering av klimapolitikken, som gir bedre oversikt over hvilke tiltak og virkemidler som kan benyttes for å få til denne omstillingen, men tallfester ikke utslippsmål på norsk territorium, påpeker Ragnhild E. Waagaard, seniorrådgiver klima og energi hos WWF Verdens naturfond.

Alt liv på jorda avhenger av levende natur, rent vann, frisk luft og nok mat, men klimaendringene truer dette livsgrunnlaget. Skal vi bevare en levende planet, må verdens klimagassutslipp reduseres drastisk.

Enormt potensial
Det er ikke bare miljøbevegelsen som ønsker at Norge skal ta utslippskutt hjemme. Også næringslivet ser mulighetene i en styrt omstilling mot lavutslippssamfunnet, og slår ring om klimaloven:

Blant dem som tar til orde for strenge krav til klimautslipp er Elisabeth Grieg, deleier i Grieg Gruppen.

– Mange i næringslivet er ikke klar over at det faktisk ikke finnes noen mål for hvor mye klimautslipp som skal kuttes i Norge. Jeg mener Norge har et enormt potensial for å eksportere grønne tjenester og teknologi, så vi har mye å tjene på å ligge i forkant av omstillingen, sier hun.

Klimavennlig mat
Grieg får støtte fra oppdrettskonkurrent Alf Helge Aarskog, konsernsjef i Marine Harvest.

– Hvis Norge skal være best i verden på å skape nye og grønne forretningsmuligheter så må vi også omstille oss på hjemmebane. Norge produserer mye klimavennlig mat, og forutsatt bærekraftig utvikling bør forbruk og produksjon av mat fra havet økes. Klimaloven må bli rettesnoren som viser alle sektorer hvor de kan sette inn støtet.

Klimaloven vedtas av Stortingets plenumsal 2. juni.