Grieg-EBIT på 357 millioner kroner i Q4

Nyheter
645

Anleggene i Rogaland og Finnmark bidro mest til resultatet.

Grieg Seafood slaktet 25.342 tonn laks i fjerde kvartal 2019 – opp sju prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2018.

Omsetningen til Grieg Seafood i fjerde kvartal var på 2.390 millioner kroner, en økning på tolv prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Økningen skyldes først og fremst høyere slaktevolum og spotpriser, ifølge en børsmelding.

Selskapet oppnådde en EBIT før biomassejustering på 357 millioner kroner og en EBIT BIT/kg på 14,10 kroner i fjorårets siste kvartal.

Konsernsjef Andreas Kvame uttaler følgende om kvartalet:

– 2019 var et begivenhetsrikt år for Grieg Seafood, preget av gode markedsforhold og kontinuerlig forbedring på tvers av all vår virksomhet. Denne trenden fortsatte i fjerde kvartal med spesielt sterke resultater i Rogaland og Finnmark, mens våre langsiktige initiativer for å møte biologiske utfordringer i BC og Shetland ga fortsatt positive resultater. Spesielt på Shetland holdt kostnadsnivået seg høyt gjennom hele kvartalet, men biologiske forbedringer førte til høyere overlevelsesrate.

– For 2020 har vi en langvarig ambisjon om å nå 100.000 tonn i slakting med kostnader på eller under snittet i næringen, og når vi går inn i 2020 er volummålet vårt innen rekkevidde. Den operasjonelle utviklingen har imidlertid variert mellom regionene. Mens Finnmark og Rogaland har overgått forventningene, har kostnadene i BC og Shetland blitt påvirket av utfordrende biologi, noe som resulterer i noe høyere kostnader i disse regionene, fortsetter Kvame.