Green Gas lanserer storsatsing på biogass

Nyheter
1475

Green Gas lanserer et nettverk av biogassanlegg som tar i bruk fiskeslam fra oppdrett, og bruker det lokalt til energiproduksjon, fjernvarme og ladning av El-biler. På denne måten sikrer de en utnyttelse av råstoffet uten å måtte frakte dette uforsvarlig langt.

Green Gas er en del av LHG-konsernet, som også blant annet eier selskapet Bioretur. Green Gas leverer kompakte biogassanlegg. Bioretur har spesialisert seg på å skille ut, behandle og gjenbruke fiskeslam fra landbaserte oppdrettsanlegg. Siden satsingen startet i 2016 har de levert flere anlegg, og er nå i gang med en rekke nye prosjekter.

– Det som hele tiden har vært viktig for oss er å utnytte slammet i tråd med FNs bærekraftsmål. Dette er også viktig for havbruksnæringen selv, sier Steinar Wasmuth som er daglig leder i Bioretur.

– Løser et gedigent logistikkproblem
Slammet foredles i dag av Bioretur, og brukes til egenprodusert gjødsel og jordforbedring i tillegg til substrat i biogassproduksjon.

– Dette er noe av det som skiller oss fra andre leverandører av slamanlegg. Vi har i tillegg jobbet lenge med løsninger som gjør det mulig å utnytte slammet lokalt i stedet for å frakte det land og strand rundt med trailere. Samarbeidet med Green Gas gjør at man dermed løser et gedigent logistikkproblem ved at en sparer transport, forteller Wasmuth.

Han legger til at ubehandlet fiskeslam ikke kan brukes som gjødsel forbundet med matproduksjon da det inneholder for høye verdier av tungmetaller.

Titalls biogassanlegg over hele landet
Bioretur har nå innledet et forpliktende samarbeid om levering til Green Gas.

– Vi er godt i gang med å planlegge et titalls kompakte biogassanlegg, også kalt FRS-E, over hele landet. For øyeblikket er vi i full gang med planlegging rundt hvor anleggene skal ligge og hva energien skal brukes til, sier Wasmuth.

– Et anlegg som tar imot slam fra 2-3 oppdrettsanlegg kan levere 4.000 MWh energi pr. år som kan brukes til alt fra oppvarming av skoler og industriområder til lading av elbiler sier styreformann i Green Gas, Tore Hofstad.

– Vi ønsker nå å komme i kontakt med de kommunene som har landbaserte anlegg og som kan benytte energien lokalt sier Hofstad. Selve anleggene etableres som en ”joint venture” mellom lokale interessenter og Green Gas. Biogassanleggene blir lønnsomme gjennom gate fee avtaler med blant annet Bioretur, fortsetter Hofstad.

Sammenligner med Tesla
Ved at Bioretur har kontroll på teknologien og logistikken rundt selve slammet og Green Gas bygger biogassanlegg, gjerne sammen med kommunene, er hele prosessen fra problem til ressurs samlet i et helhetlig konsept. En slik løsning der man tar kontroll over en større del av verdikjeden kan sammenlignes med nettverket av ladestasjoner som Tesla bygget ut som er eksklusivt forbeholdt de som velger å kjøpe deres biler.

På selve oppdrettsanleggene avvannes fiskeslammet slik at transportmengden holdes til et absolutt minimum. Hofstad tar et eksempel:

– Hvis tørrstoffinnholdet er på 95 prosent fjerner vi omtrent 70 trailere fra norske veier per år bare på et oppdrettsanlegg. Gjennomsnittlig avstand fra et oppdrettsanlegg til et godkjent deponi er i dag mellom 8-15 mil. Slik vi tenker med desentraliserte biogassanlegg i tettbygde strøk er målet å sørge for at transportavstanden reduseres kraftig. Dersom vi får til gode avtaler med mange kommuner kan vi regne med ytterligere effekt. En samlet CO2-besparelse på 15 tonn i året er absolutt ikke urealistisk, og det er før vi regner inn gevinsten av energien som blir produsert.

Bare slam fra landbaserte anlegg
Foreløpig vil Green Gas kun ta imot slam fra landbaserte anlegg.

– På denne måten kan en få verdsatt fiskeslammet gjennom å omdanne det til grønn energi. Fremdeles vil de verdifulle egenskapene bestå i bioresten som tørkes til 95 prosent TS og brukes videre i gjødselproduksjon. Dersom flere oppdretterne samler seg om en felles prosess som dette, vil dette senke kostnadene hos den enkelte aktør siden mengden totalt sett blir så stor at dette også kan benyttes industrielt, sier Tore Hofstad.

Selskapet håper nå at flere oppdrettere og kommuner tar kontakt med Green Gas i månedene som kommer.

– Dersom vi får dette til kommer oppdrettsfisk til å bli den mest miljøvennlige maten som finnes på middagsfat, avslutter Hofstad.