Gråkjær satser mer i Norge

Nyheter
2131

Gråkjær AS, som er Nord-Europas største totalentreprenør innen bygg for svin og melkeku, oppretter et eget selskap i Norge. Etter over 15 år med aktivitet i Norge gjennom det danske morselskapet Gråkjær AS, velger nå konsernet å opprette et eget aksjeselskap i Norge.

Fakta

Gråkjær er et over 40 år gammelt firma som har arbeidet med totalentrepriser innen landbruksbygg med utspring i Danmark. Fra 2001 har selskapet også jobbet med industribygg og fra 2010 har landbaserte fiskeoppdrettsanlegg vært et stort satsningsområde. Gråkjær har bygget ca 4000 landbruks og industribygg i totalentreprise gjennom disse årene. Utenom Danmark er Norge det største markedet.

Bakteppet er økende aktivitet både innen landbruk- og aquadivisjonen. Gråkjær har gjennom 15 år oppført cirka 400 landbruksbygg i Norge og er i gang med flere store landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.

– Aktiviteten er økende, og når det i tillegg kommer mange prosjekter innenfor landbasert fiskeoppdrett som er Gråkjær sin siste satsning, er det en forutsetning å være fullt ut etablert i Norge, uttaler Vegard Schanche som er markedssjef for landbruk i Gråkjær Norge.

Gråkjær har tre prosjektkonsulenter som jobber med landbruk, og selskapets kontor ligger på Sem i Tønsberg kommune.

Foto: Gråkjær