Gradvis økte salgsvolumer, men lakseprisen holder seg rundt hundrelappen

Nyheter
0

Gjennomsnittsprisen holder seg stabil, selv om det er variasjoner på noen enkeltstørrelser.

– Vi merker litt motstand. Vi er et par kroner ned fra forrige uke, sier en innkjøper til iLaks. – Det har bare dukket opp mer og mer fisk fra de store. De har funnet flere og flere biler utover i uken. Neste uke begynner det å komme mer fisk – ny generasjon og en del ILA-slakt fortsatt.

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Store prisendringer er det likevel ikke å spore.

– 5+ tror jeg holder seg greit. Det er mer press på 2-3, 3-4 og tildels 4-5. Vi tror vi vil betale 96-98 kroner på 3-4, 99-101 kroner på 4-5 og 107-108 kroner på 5-6. 6+ ligger vel på 115 kroner, sier han.

– Vi ser at det kommer mer og mer volum i ukene fremover. Men om vi ser 90 kroner, istedenfor 100 kroner i juli, er det fortsatt jævlig bra priser.

Godt informert
Budskapet gjentas fra andre markedsaktører:

– Det er lite fisk i spotmarkedet, mer fisk tilgjengelig fra de store [oppdretterne]. Volumene er små, men prisen blir presset hver uke. Markedet er veldig godt informert om det som skjer i Norge, sier en trader.

– Markedet har fått viljen sin. Det er store bevegelser på enkeltstørrelser. Vi har ikke kjøpt noe, men er forsiktige.

– Lite fisk. Men det er et jævlig tregt marked. Det har gått ned littegrann, sier en eksportør om prisen. – Stopp på flyfrakt. Kundene har en veldig avventende holdning på Asia.

Stille
– Det ligger nok og vaker mellom 95 og 102 kroner. Det er press. Vi har færre og færre kunder. Det er ikke nok kunder som betaler topprisen, påpeker han.

Samtidig gleder han seg over økt tilgang på slaktefisk.

– Det øker på litt. Kommer mer og mer i ukene fremover. Det ser vi jo tydelig, sier han om salgsvolumene. – Men det er utrolig stille på spotmarkedet. Det er mye kontrakter som går. Store prisforskjeller på de forskjellige markedene. Noen kunder tar prisene, andre sier «nei takk» og tar ikke sjansen.

Han noterer seg at prisen har lagt rundt eller over 100 kroner per kilo i tre strake måneder.

– Men vi får si at det eventyrlig at prisen er så høy. Vi får glede oss på oppdretternes vegne. Jeg er imponert over at markedet har tatt de høye prisene så lenge. Det er helt fantastisk.

– Ingen forventer lave priser fremover. Den tiden er over. Den som forventer lave priser, under 70 kroner…. det har jeg ikke tro på. Så optimismen er stor.