– Glade for å se at skatteforliket inkluderer en enighet om å se på hvordan fiskevelferden kan bedres og hvordan dødeligheten kan reguleres

Nyheter
0

Kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen er positivt overrasket over at forliket om ny skatt inkluderer flere grep som kan bedre fiskens velferd og bidra til høyere overlevelse.

– Dyrevernalliansen har lenge etterlyst direkte incentiver for å fremme fiskevelferd, rettet mot aktørene i oppdrettsnæringen. Derfor er vi glade for at skatteforliket inkluderer en enighet om å utrede og vurdere dødelighet som en ny indikator i trafikklyssystemet, sier Kleveland i en pressemelding.

Fakta

I Fiskehelserapporten 2022 fastslår Veterinærinstituttet at dødeligheten hos norsk oppdrettslaks igjen er rekordhøy. Hele 56,7 millioner laks døde i sjøfasen i løpet av 2022, og gjennomsnittlig dødelighet i næringen var på 16,1 prosent. Menon Economics og Nofima har i fellesskap avdekket at 60-70% av oppdrettsselskapene har lavere dødelighet enn gjennomsnittet. Det er noen som har betraktelig høyere dødelighet enn andre, som drar opp gjennomsnittet. I rapporten er konklusjonen at det vil lønne seg samfunnsøkonomisk å regulere oppdrettsselskapenes vekst basert på dødelighet.

– I den store debatten om «lakseskatt» har det vært altfor mye snakk om skatt og altfor lite snakk om laks. Fiskevelferden i oppdrettsnæringen er uholdbart dårlig, og årlig dør over 50 millioner laks i norske oppdrettsmerder. Derfor er vi glade for å se at skatteforliket inkluderer en enighet om å se på hvordan fiskevelferden kan bedres og hvordan dødeligheten kan reguleres, sier Kleveland.

Regulering av produksjonsvekst i oppdrettsnæringen dreier seg i dag utelukkende om kontroll med lakselus. Dette har ført til en hurtig utvikling av nye behandlingsmetoder som har skapt store utfordringer for fiskevelferden. Åpne merder i sjø har stort lusepress, og det er derfor behov for å stimulere næringen til å ta i bruk preventive tiltak.

På oppdrag fra Dyrevernalliansen har Menon Economics og Nofima nylig utredet virkemidler for redusert dødelighet i oppdrettsnæringen. I rapporten anbefales det å supplere dagens trafikklyssystem for lus med et eget trafikklys for dødelighet på lokalitetsnivå. Kleveland håper at regjeringen vil vurdere nettopp en slik modell.

– Det er i både samfunnets og næringens interesse å sørge for at flere laks overlever. At en av fem laks dør før den havner på tallerkenen er tragisk for dyrene, et stort ressurssvinn for samfunnet, og ikke minst et stort økonomisk tap for næringen. Konklusjonen fra Menon og Nofima er at det er fullt mulig å redusere dødeligheten, samtidig som næringen får fortsette veksten, sier Kleveland.

Foto: Rudolf Svensen