Gjør storemisjon etter nær-døden-opplevelse

Nyheter
673

Havyard henter 210 millioner kroner.

Like etter børsens stengetid, klokken halv fem onsdag, varsler Havyard Group en emisjon. Verftskonsernet har tidligere har orientert om en «potensiell spin-off» av flere datterselskaperm og har nå hyret Faernley Securities til jobben som finansiell rådgiver.

Havyard vil bidra med «visse eiendeler» som en del av transaksjonen. Dette er de heleide datterselskapene  Norwegian Electric Systems, Havyard Design & Solutions and Havyard Hydrogen, samt eierposten på 77,3 prosent i Norwegian Greentech, hydrogenprosjektet FreeCO2ast og lånefasiliteten på 55 millioner kroner hos DNB knyttet til Havyards finansiering av aksjene i Norwegian Electric Systems.

210 millioner
I emisjonen søker selskapet å reise 90 millioner kroner ved en plassering av nye aksjer og 120 millioner kroner ved salg av eksisterende aksjer. Totalt 10,5 millioner aksjer blir lagt ut for salg. 

Emisjonskursen settes på 20 kroner, en rabatt på røslige 36 prosent fra siste omsatte aksjekurs. Denne kursen priser selskapet til «nær 600 millioner kroner».

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til FoU, organisatorisk utvikling og å styrke selskapets arbeidskapital, heter det i meldingen.

Nær døden
Emisjonen vil gjøres i form av en såkalt bookbuilding prosess, som vil løpe frem til børsåpning torsdag. Havyard forventer å opprettholde et eierskap mellom 50,1 og 70 prosent av det nye selskapet.

Basert på foreløpige ureviderte resultater fikk Havyard en EBIT på 68 millioner kroner for 2020. Ordreboken var ved årets utgang på 844 millioner kroner.

Gjeldstunge Havyard har vært snublende nær konkurs det siste året, men har i høst sett aksjekursen bli mangedoblet på ekstremt høy giring.

Kilde: Infront