Gjerde går inn i konsernledelsen i Marine Harvest

Nyheter
584

Grunnet biologiske utfordringer, samt langsiktig organisasjonsplanlegging, deles ansvaret for oppdrettsvirksomheten, heter det i en pressemelding fra selskapet tirsdag morgen.

Per-Roar Gjerde er blitt utnevnt til COO Farming for Norge og Chile. Gjerde vil bli en del av konsernledelsen og rapportere til CEO. Marit Solberg vil fortsette å lede oppdrettsaktivitetene i Skottland, Canada, Irland og Færøyene.

Endringene vil tre i kraft 1. januar 2017.

Per-Roar Gjerde. Foto: Marine Harvest

Per-Roar Gjerde er 49 år og har sin utdanning fra Norges Handelshøgskole (NHH), samt lederutdanning fra AFF i Norge og Insead i Frankrike. Gjerde har lang erfaring fra fiskeoppdrett og salg av fisk. Han startet sin karriere som selger i Domstein Salmon. I 2002 ble han controller for farming i Fjord Seafood Norway, som i 2006 ble en del av Marine Harvest. I 2007 ble Gjerde utnevnt til regiondirektør i region vest, en av de fire norske regionene i Marine Harvest Norway. I januar 2016 flyttet han til Chile, og har ledet restruktureringen av Marine Harvest sin virksomhet i landet. Per-Roar Gjerde vil fortsette som administrerende direktør i Marine Harvest Chile til hans etterfølger er klar.

Marine Harvest sin konsernledelse vil bestå av følgende personer, fra 1.januar 2017:

  • CEO: Alf-Helge Aarskog
  • CFO: Ivan Vindheim
  • COO Farming Scotland, Canada, Ireland and Faroe Island: Marit Solberg
  • COO Farming Norway and Chile: Per-Roar Gjerde
  • COO Sales & Marketing: Ola Brattvoll
  • COO Fish Feed: Ben Hadfield
  • Global Director R&D: Øyvind Oaland
  • Chief Strategy Officer: Glenn Flanders
  • Global Director HR: Anne Lorgen Riise
  • Communication Director: Kristine Gramstad Wedler