«Gjeninnføring av «stamping out» kan medføre en rasering av oppdrettsnæringen i produksjonsområde 7″

Nyheter
825

Politikere i Nærøysund i Ytre Namdalen i Trøndelag reagerer sterkt på at det foreslås å gjeninnføre umiddelbar utslakting/destruksjon («stamping out») ved påvisning av PD i produksjonsområde 7 fra Buholmråsa til Sømna.

Det er i forbindelse med at Mattilsynet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet et høringsforslag til en bekjempelsesplan for sykdommen PD (pankreassykdom), at forslaget om å gjeninnføre «stamping out» i området legges fram.

Mattilsynets pålegg om «stamping out» for å bekjempe PD i Nord-Trøndelag i 2017, førte til massepermitteringer i oppdrettsnæringen. Oppdrettere fikk økte kostnader med utslakting, og tapte inntekter i hundermillionersklassen – uten at sykdommen ble utryddet, skriver Ytringen. I dag er P07 fritt for PD.

Bjørn Ola Holm. FOTO: Venstre

Totalt ni høringssvar er kommet inn i forbindelse med forslaget, deriblant to fra leder i Nærøysund Venstre, Bjørn Ola Holm.

Holm viser videre til at etter at en ny PD-forskrift trådte i kraft i 2017, er ikke «stamping out» brukt i produksjonsområde 7, og lokale oppdrettere har samarbeidet tett om bruk av andre virkemidler.

«Gjeninnføring av «stamping out» kan medføre en rasering av oppdrettsnæringen i produksjonsområde 7″, skriver Holm, som vil at bekjempelsen av sykdommen i hele landet, skal bygge på de gode erfaringene fra produksjonsområde 7.

Liten forståelse
Også ordfører i Vikna kommune, Amund Hellesø, har sendt inn et høringssvar på vegne av Nærøysund Arbeiderparti.

Amund Hellesø. FOTO: Facebook-side for ordfører Amund Hellesø Vikna Kommune

«Nærøysund Arbeiderparti mener at gjeninnføring av «stamping out» vil skape uønskede effekter for for produsentene og ikke minst forutsigbarheten for næringen i vår region. Produsentene i produksjonsområde 7 har siden før PD- forskrift av 29.08.17 trådte i kraft hatt et meget godt samarbeid for å prøve å utrydde denne fiskesykdommen. Resultatene de kan vise til er meget gode», skriver Hellesø og fortsetter:

«Vi mener derfor det blir helt feil å gå inn å skape utrygghet for arbeidsplasser, utrygghet for å gjennomføre nye investeringer i næringen og ikke minst påføre produsentene en ekstrakostnad som produsentene sør for oss ikke har. Det kan vel ikke være slik at man ikke skal ta fiskevelferden på like stort alvor i produksjonsområdene sør for Buholmråsa som i produksjonsområde 7.»

Hellesø sier partiet har liten forståelse for at ikke erfaringene fra produksjonsområde 7, når det gjelder bekjempelse av PD, blir krevd utført i andre produksjonsområder. Ifølge Hellesø kan sykdommen bare utryddes, hvis man i fellesskap langs hele kysten tar i et krafttak for å bidra til dette.

«Nærøysund Arbeiderparti ber derfor Nærings og fiskeridepartementet om ikke å innføre «stamping out» i denne omgang, men se på mulighetene for å sette i gang tiltak som flytter PD-smitten lengre og lengre vekk fra kontrollsonene helt til sykdommen er utryddet totalt fra norskekysten. Det er for passiv holdning som her vises at man bare skal si at vi ikke klarer å løse problemet i såkalte endemiske soner», skriver Hellesø avslutningsvis.

Vil vurdere svar etter frist
Da høringsfristen gikk ut 1. september, var det også kommet inn høringssvar fra Aquamedic, Justis- og beredskapsdepartemenet (uten merknader), LO Ytre Namdal, Leka Arbeiderparti, Trøndelag Frp og Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

Ifølge Ytringen har departementet åpnet for høringssvar også etter fristen.

– Siden vi er klar over at sommeren er ferietid i Norge har vi likevel vist fleksibilitet overfor de aktører som har henvendt seg til departementet med beskjed om at høringsfristen vil bli vanskelig å overholde. Vi vil vurdere alle høringssvar vi mottar, også høringssvar som leveres etter oppsatt frist. Vi vil likevel oppfordre aktører som ønsker å inngi svar, men som ikke har rukket det innen fristen, til å ta kontakt med departementet, sier statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet til avisen.