Girteka: – Prisene på transport kan øke så mye som 20 til 35 prosent i Europa

Nyheter
0

Edvardas Liachovičius, konsernsjef i logistikkselskapet Girteka Group, legger ikke skjul på at pandemien gir store utfordringer for lastebilfrakt.

– Gjennom de 25 årene jeg har jobbet i bransjen som leder, har jeg sett og opplevd mange forskjellige markedssituasjoner innen logistikk. Likevel er den nåværende situasjonen virkelig unik – mens det er en enorm etterspørsel etter transporttjenester, sliter industrien fortsatt, siden det er virkelig unike økonomiske forhold i Europa, sier han.

Til tross for det midlertidige tilbakeslaget i mars 2020, har ikke veigodstransportselskapenes lastebiler sluttet å bevege seg. Gjennomsnittsprisene for tjenester over hele Europa har steget tilsvarende. En skulle tro at dette ville være til fordel for transportører, men idet den globale økonomien tilpasset seg svingningene i etterspørselen etter varer, fortsatte prisene på de viktigste materialene å vokse. Det inkluderte olje, og med det økte også driftsutgiftene for transportørene.

– Til tross for at konsumentene forbrukte mer enn noen gang under pandemien, noe som resulterte i økende etterspørsel etter fraktkapasitet, måtte transportørne håndtere inflasjon. Inflasjon betydde økende kostnader for nødvendigheter for alle, inkludert lastebiloperatører. Mens den mest åpenbare varen hvis pris har steget det siste året eller så er drivstoff, har andre driftsutgifter også økt, alt fra lønn, administrative kostnader, til grunnleggende lastebil- og tilhengervedlikehold, sier Liachovičius i en pressemelding.

Girteka frakter mer enn 820.000 fulle lastebillaster årlig. Selskapet disponerer totalt 9.000 lastebiler.

Mer enn en femtedel av transportkostnadene er knyttet til drivstoff. Sammen med det faktum at drivstoffprisene, ifølge EUs Weekly Oil Bulletin, har nådd rekordhøye priser på rundt 1.500 euro per 1.000 liter drivstoff i EU, har den største delen av driftskostnadene bare fortsatt å vokse.

– Vi kan fortsatt se et scenario der prisene fortsetter å stige, til tross for at vi tror at de fortsatt ikke har nådd de nivåene de skal. Gjennomsnittsprisen for en last i Europa har allerede nådd rekordhøye nivåer, men den kontinuerlig økende inflasjonen og enhver form for forstyrrelse av globale forsyningskjeder kan sende ut ringvirkninger til våre lokale økonomier, og potensielt øke transportkostnadene mellom 25 og 35 prosent.

– Avsendere, uansett hvor store eller små, må tilpasse seg den nye markedsvirkeligheten også, sier Liachovičius.