Gir millionbeløp til styrking av leverandørnæringen til havbruksnæringen i nord

Nyheter
917

Fylkesrådet har innvilget 5,2 millioner kroner i støtte til Leverandørutvikling Havbruk Nord for perioden 2019-2021.

Leverandørutvikling havbruk Nord er et samarbeidsprosjekt som Næringshagen Midt-Troms og Halti Næringshage står bak. Prosjektet ble etablert i 2016.

Totalt deltar nærmere 50 aktører fra hele Troms og nordre Nordland: Åtte havbruksaktører, 35 leverandørbedrifter, samt en rekke kunnskapsmiljø.

Deltakelse gir mulighet for samspill mellom leverandørene som deltar, og mellom leverandør og oppdretterne. Deltakerne får i tillegg tilbud om relevante kompetansebyggingstiltak, kobling til kunnskapsmiljø, samt deltar på studieturer. Det er etablert samarbeid med nasjonale klynger, NCE Aquatech Cluster i Trondheim og NCE Aquaculture i Nordland, for å styrke leverandørene i nord.

Sigrid Ina Simonsen. FOTO: Pressefoto

– Leverandørsatsingen i regi av næringshagene viser gode resultat, og det er utviklet en velfungerende arena og gode verktøy for å styrke leverandørnæringen til havbruksnæringen i nord. Fylkesrådet ønsker derfor å legge til rette for videreutvikling av denne arenaen for økt næringsutvikling i landsdelen, sier Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for næring og kultur i Troms.

– Svært fornøyde
Prosjektledere er Irene Lange Nordahl, Næringshagen Midt-Troms, og Trude Indrebø, Halti Næringshage.

– Halti Næringshage og Næringshagen Midt-Troms er svært fornøyde med at fylkeskommunen viser vilje til videre satsing på arenaen for næringsutvikling som er etablert gjennom Leverandørutvikling Havbruk Nord, sier Irene Lange Nordahl og Trude Indrebø.

Kjøpe mer varer og tjenester lokalt
Målsettingen med Leverandørutvikling Havbruk Nord er å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt fra havbruksnæringen gjennom å øke konkurranseevnen hos lokale leverandører og levere fremtidens løsninger. Dette oppnås gjennom økt kompetansebygging og økt samspill i nettverket for å styrke leverandørenes markedsorientering og innovasjonsevne. Det er også ei målsetting å utvide satsingen til Finnmark i samarbeid med næringshagene og havbruksaktørene i Finnmark.

Prosjektet har som mål å styrke næringsutviklingen i Troms og Finnmark, samt videreutvikle næringshagenes spisskompetanse som leverandørutviklere og verktøy for nettverks- og klyngeledelse i Troms og Finnmark.

– På samlingene i nettverket gjennomføres workshops for utvikling av nye løsninger for å møte behov i næringen, der havbruksnæringen deltar sammen med leverandørene. Det blir også tydeliggjort hvilke krav og standarder som havbruksaktørene stiller til leverandørene, sier Trude Indrebø.

– Det er også svært positivt at havbruksaktørene er opptatt av å legge til rette for en slik leverandørsatsing i nord. I samarbeid med leverandørene, havbruksaktørene og kunnskapsmiljø videreutvikler vi nå satsingen gjennom etablering av fagforum innen flere relevante tema for ytterligere spissing av satsingen, sier Irene Lange Nordahl.

(F.v) Trude Indrebø, prosjektleder Halti Næringshage, Åsta Sortland, daglig leder Næringshagen Midt-Troms, Irene Lange Nordahl, prosjektleder Næringshagen Midt-Troms, Anne Hjortdahl, assisterende næringssjef Troms fylkeskommune, Anne Katrine Normann, seniorforsker, Norce Research, Zølvi Pedersen, seniorrådgiver Troms fylkeskommune, Rune Eliassen, seniorrådgiver Troms fylkeskommune. FOTO: Pressefoto