Gir 100.000 dollar til den som kan lage fiskeolje uten fisk

Nyheter
1279

Den amerikanske non-profit organisasjonen Anthropocene Institute ønsker å få til en mer bærekraftig utvikling av den norske havbruksnæringen.

Derfor ønsker den amerikanske organisasjonen å utfordre aktører til å finne en løsning på fôrutfordringen i oppdrettsnæringen ved å utvikle en fiskefri fiskeolje. Dette skjer gjennom konkurransen «F3 Fish Oil Challenge», skriver Teknisk Ukeblad.

Foruten om Anthropocene Institute, sponses konkurransen av Universitetet i Arizona, Universitet i Massachusetts Boston, Synbiobeta og The World Bank. Totalt ti selskaper er påmeldt til konkurransen.

Målet er altså å erstatte fôrfisk som ansjos, sild og loddefisk med fiskefrie produkter.

– Fôrfisk er nøkkelen til økosystemet og opprettholdelsen av sjøfugl, sjøpattedyr og kommersielt fiske, sier Barbara Page i Anthropocene Institute, og oppfordrer til å bruke alternative ingredienser som alger, insekter og fjærkre.

Hun leder organisasjonen sammen med sin ektemann, Carl Page.

Belønningen til den eller de som kommer opp med en fiskefri fiskeolje, og klarer å gjøre det til et kommersielt produkt: 100.000 dollar, eller rundt 818.000 norske kroner.

Nylig møtte ekteparet Cage forskjellige oppdrettsaktører i Trondheim.

– Vi synes det er spennende å være i Norge fordi dere ligger i tet på forskning og utvikling av teknologi til havbruksnæringen. Vi tenker at svarene vi søker i stor grad vil komme fra land som Norge, sier Barbara Cage.

Fagsjef fôr i Norway Royal Salmon, Kåre Gruven, sier de er åpen for å teste ut nye råvarer, men at det må forskes mer på fiskens ernæringsbehov, og hvordan dette påvirker blant annet tilvekst og fôrfaktor.

– Vi trenger slik kunnskap i enda større grad om vi skal skifte ut det naturlige matfatet til fisken, sier han.