Gigantsatsing på smolt i Nordland

Nyheter
2978

Anlegget inneholder syv avdelinger fra klekkeri til påvekst. Prosessen kan håndtere både salt- og ferskvann. Samlet karvolum er 21.700 kubikkmeter. Optimal produksjon gir 7-8 millioner settefisk årlig med en samlet biomasse (fiskevekt) på hele 2.000 tonn. Den hydrauliske kapasiteten i resirkuleringsanlegget for prosessvannet er på hele 35.000 kubikkmeter i timen. Totale byggekostnader beløper seg til rundt 300 millioner kroner, opplyser Krüger Kaldnes i en pressemelding.

– Vårt fokus er et godt anlegg med en god teknologisk løsning, sier Tor-Arne Gransjøen, daglig leder i Helgeland Smolt. Han er en nybrottsmann i utviklingen av denne typen industri i hjemfylket. Han er også drivkraften i det vellykkede anlegget til Sundsfjord Smolt. Men til tross for en utvidelse er kapasiteten igjen sprengt. Valget stod mellom å utvide enda en gang – eller en nyetablering.

– Vi bare måtte øke kapasiteten skulle vi henge med i svingene. Ut fra en risikovurdering ble valget et helt nytt anlegg. For det gir oss en bedre leveransesikkerhet hvis ett av våre anlegg mot alle odds må stenges i en tidsbegrenset periode, sier Gransjøen som også kan fortelle at berørte instanser, så vel kommunale som fylkeskommunale, er svært positive til det nye prosjektet.

Bedre kår
Nofima på Sunndalsøra har kjørt flere forsøk med postsmolt i resirkulert vann.

– Forskningen viser at fisken etter oppvekst i lukkede anlegg både på land og i sjø, har høy overlevelse. Med redusert saltholdighet i vannet i RAS, får den også bedre skinnhelse. God skinnhelse er svært viktig i denne vekstfasen og reduserer dødeligheten etter utsetting. Samtidig som videre vekst i sjøen er minst like god som etter mer tradisjonell postsmoltproduksjon, sier Bendik Fyhn Terjesen, seniorforsker ved Nofima.

– Når fisken er i lukkede anlegg blir luspåslaget enten redusert helt til null eller holdt på et minimalt nivå. Lengre tid i lukkede anlegg vil trolig bidra til redusert spredning av lakselus, fordi laksens opphold i merder blir kortere. Derfor kan bruk av lukkede anlegg bli en svært viktig faktor i bekjempelsen av nettopp lakselus. Forbedret teknologi og dermed vannkvalitet er et svært aktuelt tema i oppdrettsnæringen. Derfor er flere forskningsinstitusjoner nå engasjert i slikt arbeid, sier han.

Dagens regelverk gir mulighet for lukket landprodusert settefisk på én kilo. Det vil være nyttig om det også kan omfatte sjøbaserte lukkede anlegg.

– Foreløpig har vi gjort forsøk med fisk på opp til én kilo. Det har gått bra med litt spesiell pleie og noe tilpasninger ved forflytting. Så det ser lovende ut, konkluderer Terjesen.

Hendene fulle
Akvakultur-direktør hos prosess-leverandøren Krüger Kaldnes, Marius Hægh, har nok å henge fingrene i for tiden.
– Vi er inne i en rivende utvikling, med større leveranser. Anlegget til Marine Harvest i Steinsvik på Sunnmøre, er stort. Men Helgeland Smolt på Reppen dobler denne størrelsen. Vår RAS-løsning er helnorsk vare – fundamentert på den unike MBBR-renseteknologien utviklet ved NTNU i Trondheim. Vi leverte til Sundsfjord. Nå er vi også valgt som leverandør til denne storsatsingen. Internasjonalt kaprer vi nye kunder. Dette er vi stolte av, avslutter Hægh.