Gigante Salmon varsler pengeinnhenting

Nyheter
0

Gigante Salmon har hyret Sparebank 1 Markets til å gjøre en emisjon på 170 til 200 millioner kroner.

Emisjonen gjøres gjennom en såkalt bookbuilding-prosess, hvor tegningskursen settes basert på etterspørselen i markedet. Gigante Salmon avsluttet dagens handel på Oslo Børs på kurs 7,34 kroner.

Mildene fra emisjonen er øremerket selskapets prosjekterte investeringer, arbeidskapital for bygging og drift av selskapets landbaserte oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøya i Rødøy kommune i Nordland, samt generelle selskapsformål.

Selskapets største aksjonær, Gigante Havbruk, som kontrollerer 63,6 prosent av utestående aksjer, har forhåndsforpliktet seg til å tegne aksjer for 130 millioner kroner. Forøvrig har flere ledende aksjonærer forhåndstegnet for følgende beløp:

  • Kulta Invest (15 millioner kroner)
  • Yannick (ti millioner kroner)
  • Jan Heggelund (ti millioner kroner)
  • Ristora (fem millioner kroner

Emisjonsprosessen startet ved børsslutt torsdag og ventes avsluttet i god tid før børsåpning fredag morgen.

Kursutvikling landbaserte lakseoppdrettere siste to år. Kilde: Infront