Gigante Salmon valgte flåte fra Endúr Sjøsterk

Nyheter
0

Endúr Sjøsterk skal levere bo- og arbeidsflåte til anlegget på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune.

– Vi er veldig fornøyde med valget av Endúr Sjøsterk som flåteleverandør. Signeringen av denne kontrakten er en viktig milepæl for prosjektet og selskapet. Størrelsen på kontrakten er i tråd med budsjett, og leveringen av flåten i mai 2023 er i henhold til framdriftsplanen vår, sier Helge E. W. Albertsen, administrerende direktør i Gigante Salmon, i en børsmelding.

Gigante Salmon har valgt en flåteløsning fra Endúr Sjøsterk som er 17×34 meter stor. Flåten vil plasseres ved kai, på vestsiden av Lille Indre Rosøy, og være bolig- og arbeidsbase. Lagringskapasiteten i flåten er 600 tonn fôr, og den vil leveres innen 30. mai 2023.

Skreddersys
Å velge oppdrettsflåte fra Endúr Sjøsterk er i tråd med Gigante Salmons strategi, som er å benytte velkjent og prøvd teknologi fra klassisk lakseoppdrett sammen med nye løsninger for en framtidsrettet havbruksløsning.

Fôrflåtene fra Endúr Sjøsterk skreddersys til hver enkelt kunde. I Gigante-konsernet er det tidligere kjøpt to oppdrettsflåter fra Endúr Sjøsterk, og erfaringene er gode. Gigante Salmon vil følge byggingen av flåten tett for å ivareta våre interesser spesielt på helse, miljø, sikkerhet, kvalitet, framdrift og kostnad.

For Gigante Salmon har det vært viktig å velge en løsning som gir gode arbeids- og boforhold for de ansatte, samt god lagringskapasitet for fiskefôr. Gjennom investeringen i oppdrettsflåten er også teknologien for lagring og distribusjon av fôr kommet på plass i prosjektet, samt fôringsanlegg.

– Flåten er selve operasjonssentralen i oppdrettsanlegget, og det er gledelig å ha denne kontrakten på plass. Det er en avgjørende forutsetning for driften av anlegget, sier Albertsen.

Gigante Salmon bygger et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Anleggsarbeidene startet i september ifjor.

Gjennomstrømmingsanlegg
Den første fisken skal settes ut i anlegget andre halvår 2023, og vil være klar for markedet fra slutten av 2024.

Gigante Salmon satser på et gjennomstrømmingsanlegg som henter friskt vann fra 20 meters dyp. Dette hindrer påslag av lakselus i anlegget. Anlegget er rømningssikkert, og utslippene fra anlegget blir langt mindre enn i konvensjonelt sjøoppdrett, fordi mer enn 50 prosent av slammet samles opp og selges til andre industrielle formål.

Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år.