Gigante Salmon søker om å fylle 250.000 kubikk steinmasser i sjøen

Nyheter
0

Ønsker utfylling i sjøen for bedre rensing og lavere energikostnader.

Gigante Salmon ønsker å bruke mindre strøm og rense avløpsvannet mer enn opprinnelig planlagt. Selskapet søker nå om tillatelse til å etablere en steinfylling i sjøen utenfor Lille Indre Rosøy.

Fyllingen vil legges på sørøstsiden av øya, og gjennom økt lengde og fall blir det da mulig å legge inn turbiner som regenerer energien fra den høyden vannet er pumpet opp til.

– Med denne løsningen kan vi senke energikostnaden vår med 30-50 prosent, forteller administrerende direktør Helge E. W. Albertsen i en melding.

Administrerende direktør Helge E. W. Albertsen. Foto: Gigante Salmon

I tillegg vil det etableres en kanal gjennom utfyllingen som gjør det mulig å rense avløpsvannet bedre enn det som er kravet, som er 50 prosent.

– Anleggets opprinnelige design fyller alle kravene gitt i tillatelsen vår, men vi ønsker å strekke oss litt og bli enda bedre. Det er ingen grunn til å slippe ut mer fiskegjødsel til havet, eller bruke mer energi enn vi må. Og med denne løsningen kan vi redusere begge deler, så vi er veldig glade for å kunne fortelle om dette, sier Albertsen.

Sjøfyllingen vil også fungere som en naturlig bølgedemper, som skjermer og sikrer anlegget bedre mot vær og klimautfordringer de neste tiårene.

Gigante Salmon søker om å fylle 250.000 m3 steinmasser i sjøen, massene tas ut fra Lille Indre Rosøy. Tiltaket gjør anlegget bedre, uten å forsinke anleggsarbeidet eller å øke kostnadene ved byggingen:

– At det ikke forsinker eller fordyrer byggingen er selvfølgelig viktig for oss, men det viktigste er nok de langsiktige effektene gjennom økt rensing og lavere energiforbruk som igjen gir en lavere produksjonskostnad for laksen, sier Albertsen.