Gigante Salmon kjøper oksygeneringsanlegg for 20 mill. fra Redox-datter

Nyheter
0

– Norluft har den beste løsningen for oss med tanke på plassutnyttelse, kapasitet og energiforbruk, sier konsernsjef Helge E. W. Albertsen i Gigante Salmon.

Norluft holder til på Ranheim i Trøndelag, og har 15 års erfaring med prosjektering og bygging av oksygenanlegg. Fra i vår ble selskapet et 100 prosent eid datterselskap av Redox, og de leverer både stasjonære anlegg og containerløsninger utstyrt med produksjonslinjer og styringssystemer tilpasset ulike behov.

Gigante Salmon har valgt en containerløsning, med oksygengeneratorer fra Oxymat, som produserer oksygen med en renhet på 92 prosent. Dette sikrer god kapasitet og beredskap for anlegget på Lille Indre Rosøy. Ved å produsere oksygen på anlegget forenkles driftslogistikken ved å unngå transport av oksygentanker inn og ut av anlegget.

– Våre oksygenanlegg er veldig konkurransedyktig på driftsøkonomi og mengde oksygen per kWh, sier daglig leder Øyvind Sørgård i Norluft i en melding.

Kontrakten har en samlet verdi på 20,1 millioner kroner, og består av ni containere bygget med generatorer og styringssystemer tilpasset oppdrettsanlegget som bygges i Rødøy.

– Denne kontrakten utgjør en stor del av en årlig omsetning, og betyr mye for oss, sier Sørgård.

Produksjonen av de tre første containerne starter i desember, og er klare for levering på Lille Indre Rosøy i mai 2023. Dette gir tid til testing og samkjøring fram mot produksjonsstart i anlegget, andre halvår 2023.

De seks resterende containerne i avtalen skal leveres i mai 2024.