Gigante-resultatet falt med 87 prosent

Nyheter
0

Smalhans for familien Lorentsen.

Gigante Havbruk måtte se omsetningen falle med 228,6 millioner kroner – til 374,4 millioner kroner fra 2019 til 2020. Resultatet før skatt tørket inn til magre 24,2 millioner kroner.

«Covid-19 pandemien har gitt reduserte markedspriser i 2020 med tilsvarende reduksjon i fortjeneste. Covid-19 pandemien er ikke over og kan fortsatt få konsekvenser for etterspørsel og logistikk», skriver styret i sin årsberetning.

Likvid
Noen krise er det imidlertid ikke.

Gigante-konsernet hadde ved årsskiftet en kontantbeholdning på 360 millioner kroner. Den bokførte egenkapital var 626,9 millioner kroner av en balanse på 1.256,3 millioner kroner.

Nordlandsoppdretteren, som er heleid av familien Lorentsen, driver seks konsesjoner og har samlokalisering med ytterliere fire konsesjoner for laks. Tyngdepunktet ligger i Salten og på Helgeland.

Gigante Havbruk har også en omfattende portefølje av datterselskaper. Blant disse inngår Aspmyra, fotballstadionet til Bodø/Glimt. Konsernet eier også blant annet Salmon Center, Gildeskål Forskningsstasjon, 51 prosent av KapNord Fond og 20 prosent av Salten Aqua.

På land
«Konsernet har lagt en strategi som innebærer en rendyrking av virksomheten mot forskning og utvikling på lakseoppdrett. Det gjøres en betydelig satsing i 2021 og 2022 på landbasert lakseoppdrett», fremgår det av årsrapporten.

Det sistnevnte viste seg i begynnelsen av juli, da datterselskapet Gigante Salmon hadde sin første handledag på Euronext Growth. I august starter byggingen av det landbaserte oppdrettsanlegget som skal stå ferdig i 2023. Den første slakteklare laksen skal etter planen forlate anlegget andre halvår 2024.

Anlegget bygges på Lille Indre Rosøy, nordøst av Rødøya, og vil ha cirka 15 arbeidsplasser. Ved full produksjon kan anlegget produsere 20.000 tonn laks i året. Emisjonen i forkant av børsnoteringen hentet inn 222 millioner kroner, og Gigante Salmon ble da verdsatt til 580 millioner kroner.

Gigante Havbruk 2020 2019 Endring
Omsetning 374,4 603 -37,9 %
EBIT 21,9 170,3 -87,1 %
Resultat før skatt 24,2 14,8 63,5 %
Driftsmargin 5,8 % 28,2 %
Alle tall i millioner kroner