Gigante Havbruk vil etablere 10.000 tonns landbasert anlegg i Meløy

Nyheter
0

Vil høvle bort mesteparten av Verholmen.

Kjell Lorentsen og Gigante har blinket seg ut Verholmen, i Meløy kommune i Nordland, som lokalitet for et nytt landbasert oppdrettsanlegg for laks. Det vil kunne bli selskapets andre, etter dets første i Lille Indre Rosøya i Rødøy kommune.

Det sistnevnte anlegget ligger riktignok i børsnoterte Gigante Salmon, som er 60,5 prosent eid av Gigante Havbruk.

Ansvarlig søker for Verholmen-anlegget er Bodø-selskapet Fish farm International, heleid av Gigante Havbruk. Den omsøkte størrelse er 10.724 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) av laks, ifølge søkanden som er kunngjort på Meløy kommunes hjemmesider.

I likhet med anlegget på Lille Indre Rosøya vil også dette anlegget utnytte så og si hele holmens størrelse, nesten som et lukket sjøanlegg. Arbeidet på lille Indre Rosøya startet i september i fjor, og har en investeringsramme på 445 millioner kroner.

Lille Indre Rosøya. Illustrasjon: Gigante Salmon

“Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen,“ fremgår det av Meløy kommunes hjemmesider.

Tegningene i søknaden er utført av Boarch arkitekter i Bodø.