GIEK trapper opp på oppdrettsfinansiering

Nyheter
1746

Statseid utlånskjempe landet brønnbåt-deal.

– Dette er mitt favoritt-tema å snakke om: Hvordan kan vi hjelpe norsk industri i utlandet, innleder Wenche Nistad, konsernsjef i GIEK, under åpningsdagen på North Atlantic Seafood Conference i Bergen tirsdag.

Selv om 80 prosent av statseide GIEKs engasjementer er knyttet til olje- og gassindustrien har selskapet en voksende portefølje innen havbruk. Den største avtalen er finansieringen av Sølvtrans’ brønnbåt «Ronia Diamond», en transaksjon på 330 millioner kroner.

Wenche Nistad er konsernsjef i GIEK

Syndikat
Sammen med et konsortium bestående av bankene DNB, Nordea, Sparebanken Vest og Sparebank1 SR Bank, kunne statseide GIEK kunne garantere for et lån fra Eksportkreditt.

– Vi har gitt finansiering på tre brønnbåter. Dette viser at vi er vant til å operere i syndikater med andre banker, påpeker Nistad.

Sølvtrans har satt «Ronia Diamond», som ble døpt under sykkel-VM i Bergen i september, i arbeid for kunder i Chile.

Redusere risiko
GIEK spesialiserer seg i å redusere risiko for investeringer i utlandet for norske eksportbedrifter. Et viktig verktøy er lånegarantier.

Et annet eksempel på GIEK-finansiering ble nylig gjort i vekstmarkedet Island. Her ble en låneramme på 81 millioner kroner knyttet til kjøp av norsk oppdrettsteknologi, som arbeidsbåter og notvaskere, for det islandske oppdrettselskapet Laxar Fiskeldi.

GIEK og DNB garanterer her for lånetavtalen med Eksportkreditt, hvor DNB opptrer som agent. Avtalen har lagt grunnlag for kontrakter med verftsgrupperingen Vard Group og utstyrleverandørene Aqualine og AKVA group.