Genetikkprofessor er ansatt som daglig leder i Sporbarhet

Nyheter
1721

Helge Klungland går fra NTNU til Sporbarhet.

Han kommer fra stilling som professor i genetikk ved NTNU, og har tidligere ledererfaring som rektor for Høyskolen i Sør-Trøndelag og avdelingsdirektør i Miljødirektoratet. Klungland er også engasjert innen lakseforvaltning, og har hatt lederverv både i elvene rundt Trondheimsfjorden og Orkla Fellesforvaltning.

Styret har så langt kun hatt innleid bistand i arbeidet med å etablere en næringsinitiert tjeneste for sporing av rømt fisk. Ansettelse av daglig leder er derfor en milepæl for selskapet.

– Jeg er svært fornøyd med at Sporbarhet nå får en dyktig daglig leder. Helges faglige bakgrunn og ledererfaring fra forvaltningen vil ha stor betydning i videre utvikling av tjenestene, og også for videre rolleavklaring og samarbeid med myndighetene, sier styreleder Ida Espolin Johnson i en pressemelding.

Les også: System for sporing av rømt oppdrettslaks antakelig på plass denne høsten

Rømming fra oppdrettsanlegg er et problem for både næringen, myndighetene og miljøet. Det at næringen selv nå ønsker å sørge for en effektiv sporingstjeneste er derfor et viktig steg i dialogen med andre samfunnsinteresser. Helge Klungland har gjennom styreverv på elveeiersiden vært en sterk pådriver for samarbeid mellom laksenæringene.

– Både oppdretts- og villaks har stor betydning for Norge, og sameksistensen mellom disse næringene må sikres gjennom god tilgang til kunnskap og fakta. Jeg ser derfor fram til å bli nærmere kjent med oppdrettsnæringen, og være med å bygge opp en viktig fakta-tjeneste på deres vegne, sier Klungland.

– Helge er ved siden av å være svært ryddig, trivelig å jobbe med, sier Alf Jostein Skjærvik som er SalMars styremedlem i Sporbarhet. De to har jobbet sammen ved flere større samarbeidprosjekter mellom oppdretts- og elveinteressene i Midt-Norge. Skjærvik sier han er helt sikker på at næringa nå har fått riktig mann på jobben for å bringe sporing av rømt fisk videre til et nytt nivå.

Helge Klungland tiltrer stillingen 1. januar 2021, men vil fram til da bruke ledig tid til å bli bedre kjent med selskapet og bistå den foreløpig innleide prosjektledelsen fra BDO, Jørund S. Larsen.