Gåsø skyter inn 175 millioner kroner i Grøntvedt

Nyheter
0

Styrker sin eierposisjon i pelagisk selskap.

Det var i forbindelse med resultfremleggelsen for tredje kvartal Grøntvedt opplyste om brudd på covenants, oppnevning av finansielle rådgivere og en strategisk gjennomgang for å styrke kapitalstrukturen.

Grøntvedt foredler og eksporterer sildefileter, og har også en produksjon av proteinmel og -olje. Selskapet holder til på Uthaug i Ørland kommune.

Grøntvedt tapte 74,7 millioner kroner før skatt i kvartalet. Omsetningen var 256,6 millioner kroner. Selskapet har en bokført egenkapital på 613 millioner kroner, noe som tilsvarer 32,5 prosent av balansen.

Nå går Helge Gåsø inn med midler.

Gåsø-kontrollerte Frøy Kapital vil skyte inn 175 millioner kroner gjennom en emisjon i selskapet. Frøy Kapital er minoritetsaksjonær og har før emisjonen en eierandel i selskapet på 37,6 prosent.

Emisjonen er betinget av oppfyllelse av visse betingelser, inkludert en tilfredsstillende refinansiering av selskapets utestående obligasjonslån på 600 millioner kroner, som har forfall 23. september 2024. Den nye egenkapitalen vil bli brukt til å redusere utestående gjeld og øke arbeidskapitalen til selskapet.

I forbindelse med den planlagte refinansieringen har selskapet engasjert Arctic Securities og Pareto Securities som rådgivere for refinansieringen.