Garanterer opprinnelse for laksemel med DNA-teknologi

Nyheter
803

Ektheten har blitt bekreftet av det norske laboratorieselskapet ORIVO (tidligere kjent som OmegaVeritas), gjennom en uavhengig tredjeparts autentisitet testprogram.

Testen, som er den første i sitt slag, er basert på den allerede etablerte test for lakseolje og andre omega-3-oljer, og er i stand til å verifisere arter og geografisk opprinnelse, ved bekreftelse med ORIVOs database fra referanseprøver.

En vesentlig FoU-innsats, som delvis har blitt finansiert av Norsk Forskningsråd og Innovasjon Norge, dannet grunnlaget for testen og databasen, som opprinnelig ble etablert som en basis for en verifisering for kosttilskudd til mennesker.

Ekstraherer fett
Teknologisjef i ORIVO, Erik Fuglseth, forklarer: – Vi startet med en enkel hypotese: Siden laksemel består av 5-15 prosent fett, var ideen å ekstrahere dette fettet, og bruke dette som et fingeravtrykk for måltidet. Etter en omfattende FoU-innsats med testing og prosessoptimalisering, viste det seg at metoden fungerte slik vi hadde håpet. Vi har nå utviklet en mild utvinningsmetod som gir oss en fettfraksjon egnet for vår ekthet testprotokoll.

I tillegg til denne fettbaserte teknologi, har ORIVO allerede påbegynt videre utvikling: Målet er å innføre en utvidet DNA-basert test for fôringredienser til kjæledyr i løpet av neste år. Med dette nye verktøyet i hånden, vil selskapet kunne tilby sine verifiseringprogram til mer enn bare laksemelleverandører.

– Laksemel er bare en av mange høyt verdsatte ingredienskategorier innenfor dyrefôrmarkedet, og inntrykket vi har fått fra markedet er at falske produkter er en betydelig og økende utfordring. Dette er selvfølgelig et trist faktum, men når for eksempel laksemel har en prispremie over standard fiskemel, vil det alltid være aktører i verdikjeden som prøver å sikre seg lettjente penger. Vi har nå et godkjent system som kan hjelpe ærlige og ansvarlige aktører i bransjen til å beskytte sin kategori, sier administrerende direktør i ORIVO, Svein Erik Haugmo.

DNA-teknologi
– Å ha støtte fra flertallet av lakseolje og -melprodusentene under utviklingen har vært avgjørende for å sikre en vellykket oppbygging av verifikasjonsprogrammet. Spesielt tilfredsstillende er det at mer enn 60 prosent av det globale tilbudet av laksemel til dyrefôr allerede blir solgt som bekreftet, gjennom våre kunder Biomega, Marine Harvest og Fiordo Austral.

ORIVOs teknologi, opprinnelig utviklet av SINTEF, er basert på NMR- og DNA-teknologi kombinert med en sterk database og analysealgoritmer. Moldefirmaet er i stand til å verifisere marine arter og regionalopprinnelse via kvalitetssikrede prøvetakingsprotokoller.