Går langt utover sitt skattemandat

Kommentarer
12729

Lederen for Havbruksskatteutvalget går fra å lede en utredning til å drive aktiv politikk.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe leder Havbruksskatteutvalget som har fått i oppdrag å utrede en mulig grunnrenteskatt for norsk oppdrettsnæring. Oppdraget innebærer om og i hvilken grad oppdrettsnæringen skal betale en skatt for å bruke fellesskapets ressurs, havet.

Havbruksskatteutvalgets flertall landet tidlig i november på et forslag om grunnrentebeskatning på 40 prosent. Denne særskatten kommer i tillegg til ordinær selskapsskatt på 22 prosent.

Skattebelastningen det her legges opp til og foreslås, nærmere bestemt 62 prosent, er altså ganske dramatisk.

Politisk oppgave
Det er imidlertid ikke opp til Ulltveit-Moe og utvalget hennes å konkludere her. Det er en politisk oppgave. Representantene på Stortinget sitt privilegium. Vårens landsmøter viste at en grunnrentebeskatning i denne størrelsesorden ikke har politisk støtte.

Aslak Berge

Når Dagens Næringsliv lørdag utfordret henne på det faktum at det ikke er politisk flertall for et slikt forslag, steg Ulltveit-Moe ut av sitt mandat som utreder.

Hun blir en politisk forkjemper for skatten.

– Jeg har ikke gitt opp. Jeg lever i håpet om at flere vil ta innover seg kunnskapen på sikt og endre standpunkt. De største aktørene har tatt ut 70 prosent av overskuddet som utbytte de siste årene, det er mye mer enn i norsk næringsliv ellers. Alle avisledere har støttet forslaget vårt om en ekstra skatt av overskudd, sa hun til DN.

Her inkluderte hun ikke redaktør Trygve Hegnar, i Kapital og Finansavisen, som har kalt skatten «brutal».

– Hegnar regner jeg ikke med, kontret hun.

Ulltveit-Moe regner nok heller ikke med iLaks blant landets aviser. Det kan vi leve med. Men med 128.000 unike lesere siste måned, hvorav den store majoriteten jobber i og rundt sjømatnæringen, er avisen brukbart lest – om ikke annet. iLaks er også i mot denne massive særskatten.

Sammenligner med Trump
Ulltveit-Moe, i sin nye politiske rolle, trapper opp kampen nå.

Hun kaller i DNs portrettintervju LOs nei til hennes forslag «oppsiktsvekkende» og oppdrettsnæringens motstand som «en sånn Trump-måte å møte noe på».

– Skattesystemet skal brukes til å skaffe inntekter, ikke til å få folk til å spise fisk, mener Ulltveit-Moe.

Samtidig som hun nå ikke lengre nøyer seg med å utrede særskatten, er det vanskelig å tolke henne på annet vis enn at hun bedriver lobbyvirksomhet for å banke gjennom skatten. At dem som drister seg til å mene noe annet enn det Ulltveit-Moe og utvalgets flertall har konkludert på tildeles merkelapper av stigmatiserende art, styrker ikke hennes sak.

Og styrke og støtte vil hun jo trenge, nå som hun selv tar rollen som politiker som vil presse særskatten gjennom Stortinget.