Går fra DNV til ny rolle i Folla Maritime Service

Nyheter
0

Sven Vea (34) starter som prosjektleder i Folla Maritime Service. Vea kommer fra stilling som Senior Surveyor i DNV.

Sven Vea er ansatt som prosjektleder i Folla Maritime Service med et overordnet fag- og kvalitetsansvar. Vea har utgangspunkt i fagbrev som sveiser med praktisk erfaring innen flere sveisemetoder og materialer, har tatt videreutdanning som skipsingeniør (BSc Shipdesign) og senere som sveiseingeniør (IWE) og kommer fra stilling som senior surveyor i DNV.

Veas hovedoppgaver de senere år har vært knyttet til sertifisering og klassifisering i henhold til DNV regelverk og standarder, samt tredjeparts verifikasjonsoppdrag. Herunder har inspeksjon, oppfølging og godkjenning av fartøy, enheter og komponenter både mot maritim, offshore og havbruksnæring vært en del av ansvarsområdene.

– Jeg ser på Folla Maritime Service som en meget spennende bedrift, med gode produkter og med en sterk utvikling, i en bransje hvor kravene til utvikling og kvalitet er og vil bli stadig strengere. For min del er det et godt utgangspunkt for å finne både faglige utfordringer og utviklingsmuligheter, samtidig som jeg ser at min bakgrunn og erfaring passer godt inn ut fra selskapets behov. Dette ser jeg bare frem til å bli en del av og ta fatt på, sier Sven Vea.

Folla Maritime Service flyttet sommeren 2022 inn i et topp moderne produksjons- og serviceanlegg for produksjon og service av fartøy til havbruksnæringen. Siden da har utviklingen skutt fart, med kraftig omsetningsvekst, nær dobling av antall ansatte og selskapet har den senere tid inngått en rekke kontrakter på nybygg av fartøy til havbrukskunder, som gjør at ordresituasjonen er sterk.

Selskapet har en ambisjon om å nærme seg 100 millioner i omsetning i 2023, som er det første hele driftsår i nytt anlegg.

– Med denne utviklingen er det også et behov for å øke kapasitet på oppfølging av prosjekter og videreutvikling av kvalitets- og produksjonssystemer. Vea har en solid kompetanse og erfaring, som passer svært godt opp mot våre behov. Hans bakgrunn som skipsingeniør, sveiseingeniør og senior surveyor (kontrollør) fra DNV vil bidra til å løfte vår kapasitet og vårt kompetansenivå videre, i rett retning. Dette er en kompetanse vi vil få svært god nytte av både opp mot nybygg og komplekse serviceoppdrag. Vi er svært fornøyd med at vi har fått Vea med på laget, sier Otto Sjølien, daglig leder i Folla Maritime i en pressemelding.