Går fra Blom Fiskeoppdrett til MSD Animal Health

Nyheter
623

Jan Ivar Bildøy er ansatt som Field Technical Manager i MSD Animal Health. Han kommer fra stillingen som produksjonssjef i Blom Fiskeoppdrett.

Allerede i 1986 begynte Bildøy å arbeide i oppdrettsnæringen. Som 17-åring startet han i Mowi på Sotra, en arbeidsplass han hadde i åtte år. Deretter gikk han til EWOS, hvor Jan Ivar Bildøy arbeidet med salg og kundekontakt i 14 år. Siden 2009 har han vært i Blom Fiskeoppdrett. De siste årene har han også vært en del av Salmon Groups fôrutvalg.

Sterk kundestøtte
 – Vi er svært glade for at Jan Ivar Bildøy valgte MSD Animal Health! Han har detaljert kunnskap om arbeidsdagen og utfordringene til lakseoppdrettere, og vil være en meget kunnskapsrik støtte for MSD Animal Health sine kunder i Norge, sier Lene Høgset, leder for Teknisk Team i MSD Animal Health, i en pressemelding.

Den automatiske lusetelleren Falcon
MSD Animal Health har i den siste tiden økt sin satsing innenfor teknologi til oppdrettsnæringen. Bildøy har lang erfaring med lusehåndtering. En av hovedoppgavene hans i tiden fremover vil være arbeid med «Falcon», den automatiske lusetellerene fra MSD Animal Health.

– MSD Animal Health har brukt store ressurser på å utvikle og kvalitetssikre Falcon. Etter mer enn fire års testing i felt hos flere oppdrettsselskaper vet vi at Falcon fungerer godt og gjør arbeidsdagen til oppdretterne lettere. Når den nye luseforskriften trer i kraft blir automatisk lusetelling omtrent sidestilt med manuell telling, og vi er godt rustet til å møte Mattilsynets krav i forhold til en fullstendig overgang fra manuell til automatisk telling. I min nye stilling som ansvarlig for feltutprøving kommer jeg til å bruke en god del tid på å gi støtte til selskaper som går over til automatisk lusetelling, det gleder jeg meg til, sier Bildøy.