Gaia Salmon vil sprenge ut to holmer for å bygge landbasert oppdrettsanlegg i Træna

Nyheter
0

Øykommunen består av 477 øyer. Blant disse ligger Rossøyene, hvor oppdrettsselskapet vil etablere et landbasert oppdrettsanlegg.

To øyer skal sprenges ut og et sund fylles igjen ifølge planene til selskapet. Totalt er det snakk om et areal som tilsvarer rundt 14 fotballbaner.

Træna kommune er positive. Men de stiller ett krav – nemlig at de som jobber på anlegget bosetter seg i kommunen.

Naturvernforbundet krever derimot at planene skrinlegges.

– Vi kan ikke sprenge ned store deler av kystnaturen vår fordi vi må bli kvitt lakselus på oppdrettslaksen, sier leder Frode Solbakken i Naturvernforbundet i Nordland til NRK.

Solbakken viser til at tap av natur er den største faren mot biomangfoldet, ifølge FNs naturpanel.

NRK har nylig kartlagt over 44.000 inngrep i norsk natur. Blant disse et oppdrettsanlegg som er under bygging på ei øy i Rødøy kommune noen mil lenger nord.

Landbaserte anlegg planlegges flere steder. Men i 2022 stanset regjeringen planene av alle slike anlegg i påvente på et nytt regelverk.

– Forslagene til landbasert oppdrett som vi har sett i Nordland og langs hele kysten er inngrep som aldri kan reverseres. De har stor negativ betydning, sier Solbakken.

Foruten satsingen på Træna vil Gaia Salmon også bygge et landbasert oppdrett for laks ved Rørvik. Her vil anlegget bli noe større, 15.000 tonn laks årlig.

– Vår målsetting er å realisere en matfiskproduksjon på 50.000 tonn i løpet av en ti års periode, har storeier Roald Dolmen tidligere uttalt til iLaks.