Fyller 30 år: – Da Slakteriet overtok og startet opp i 2005 var det spådd nord og ned

Nyheter
1973

Slakteriet feirer 30 år i Florø.

– Vi er stolte av at bedriften vår er 30 år, sier daglig leder Kristin Bergstøl Hansen.

Først drev Domstein Florø Fiskeindustri fra 1989 til 2000, så tok Fjord Seafood over, men ønsket å legge ned virksomheten i 2005. Det var da de ansatte, med Ole Johan Eilertsen i spissen gikk inn som aksjonærer og drev selskapet videre. Ifølge Bergstøl Hansen har bedriften fortsatt flere ansatte som har jobbet helt siden 1989, og mange er også medeiere.

– Siden er det kommet til seks lokale oppdrettere og et eksportselskap på eiersiden, men vi har samme profil og leverer lik service til alle oppdrettere og eksportører. I 2006 utvidet vi med et pakkeri til, Slakteriet Brekke i Instefjorden, sier Bergstøl Hansen og fortsetter:

– Da Slakteriet overtok og startet opp i 2005 var det spådd nord og ned, men så er vi her da 14 år etterpå og i god behold. Dette er en liten solskinnshistorie.

I fjor sysselsatte Slakteriet 48,5 årsverk i Florø. Totalt med Slakteriet Brekke er det snakk om 78 årsverk. Konsernet hadde en omsetning på 134 millioner kroner i 2018. Bedriften slakter laks og ørret fra frittstående oppdrettere i Florø og i Brekke i Sogn.

– Dette viser viktigheten av å bevare lokale arbeidsplasser og å bruke lokale tjenester. Da vil vi også kunne satse på fremtiden, videreforedling, miljø og bærekraft. Det er viktig at kommune og politikere ikke tar for gitt at slike arbeidsplasser finnes, men tilrettelegger for videre vekst og utvikling av lokale næringer. Så lenge det leveres nok råstoff lokalt er det fullt mulig å drive topp morderne, effektivt og framtidsrettet, sier Bergstøl Hansen.

I oktober i fjor uttrykte Bergstøl Hansen bekymring for store slakteskip som «Norwegian Gannet». 

– At bløgging og kjøling vil foregå om bord er ikke dramatisk for oss, men dersom bransjen satser på store slakteskip kan det få store konsekvenser for bedriften og arbeidsplassene våre, sa hun.