Fylkesnes om konsesjoner: – Auksjonsprisene er nok veldig mye høyere enn den reelle omsetningsverdien

Nyheter
0

Er SV på glid i diskusjonen om formueskattens verdigrunnlag på konsesjoner?

Alice Øksheim (30), daglig leder av Edelfarm på Rognan, og Hanne Lundberg (27), assisterende daglig leder og deleier i familieselskapet Gratanglaks, møter idag, sammen med flere andre ledere i oppdrettsnæringen, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

På agendaen er å få endret regjeringens forslag om skjerpelse av formueskatten på grunnlag av at konsesjoner ervervet før 1998 skal settes til markedsverdi. Denne markedsverdien baseres på auksjonsverdi, som ved siste konsesjonsauksjon lå over 200 millioner kroner. I oktober arrangeres ny auksjon. Da kan prisen skyte enda høyere.

– Det vi ber om er at vi skal betale formuesskatt på grunnlag av tillatelsenes reelle verdi, og denne blir kunstig blåst opp når man legger auksjonspris til grunn, sier Øksheim til NRK.

– Auksjonsverdien, slik som det foregår i dag, viser ikke dagens verdi, utdyper Lundberg.

Hun forklarer det slik: Hvis du går i en bar og skal kjøpe deg en drink, så betaler du mer for den drinken enn hva du ville betalt for å kjøpe hele flaska på polet.

Under en auksjon kan en by på mindre volunm.

Problemstillingen er særlig aktuell for mindre og mellomstore oppdrettselskaper. Børsnoterte selskaper baserer formueskatten på børsverdi, ikke auksonsverdi av konsesjonene. Utenlandske aksjonærer betaler ikke formueskatt.

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV, ser at det er fare for det lokale eierskapet.

– Den nye verdisettingen tar utgangspunkt i auksjonspris. Og det er nok ikke helt presist. De auksjonsprisene er nok veldig mye høyere enn den reelle omsetningsverdien er. Så her må vi passe på at vi bevarer lokalt eierskap, og at det ikke blir en driver for å bytte eiere, sier han.