Fylkesnes Fisk landet driftsmargin på 33 prosent: «Pandemien påvirket omsetningen i mindre grad»

Nyheter
0

Solid resultat i krevende marked.

Fylkesnes Fisk måtte tåle et omsetningsfall på 8,5 prosent og en reduksjon i driftsresultatet på 21,7 prosent fra 2019 til 2020. Driftsmarginen landet likevel på anstendige 33,2 prosent.

Mens andre oppdrettere har fremhevet koronapandemien som en stor utfordring i 2020, gikk det for Fylkesnes Fisk nokså greit.

«Hoveddelen av omsetningen skjedde i første halvår med priser på et tilnærmet normalt nivå, slik at pandemien påvirket omsetningen i mindre grad,» heter det i styrets årsberetning.

Foto: Fylkesnes Fisk

Bremnesoppdretteren har lokaliteter i Bømlo, Fitjar og Kvinnherad kommuner. Selskapet har en balanse på 400,7 millioner kroner og en egenkapital på 280,1 millioner kroner.

Fylkesnes Fisk er heleid av Fylkesnes Holding, som igjen er 51,49 prosent eid av Erik Fylkesnes, via Fylkesnes Invest. De resterende aksjer er eid av Rune og Ståle Fylkesnes, med henholdsvis 43,49 og 5,02 prosent.

Fylkesnes Fisk 2020 2019 Endring
Omsetning 222,2 242,8 -8,5 %
EBIT 73,8 94,3 -21,7 %
Resultat før skatt 77,2 97,8 -21,1 %
Driftsmargin 33,2 % 38,8 %
Alle tall i millioner kroner