Furunkulose påvist på oppdrettsanlegg i Namsenfjorden

Nyheter
0

Den klassiske varianten av furunkulose er påvist på rensefisk på en lokalitet i Namsenfjorden i nordlige del av Trøndelag. Diagnosen er bekreftet.

Det er også mistanke om furunkulose på en nabolokalitet tilhørende samme eier. Lokalitetene er båndlagt.

Det melder Mattilsynet.

«Oppdrettere og fiskehelsetjenester må være observante med tanke på å avdekke sykdommen,» skriver Mattilsynet videre.

«Smittepress i området er trolig økt, og aktører som benytter sjøvann fra området til settefiskproduksjon eller til transport av fisk bør ta dette med i sin risikovurdering. De som ferdes i området bør ta nødvendige forholdsregler.»