Fulltegnet emisjon i Andfjord Salmon – hentet 150 mill

Nyheter
3109

Emisjonsbeløpet, hentet inn av Pareto Securities, skal benyttes til å starte utbyggingen i første fase av tildelt konsesjon på oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy. Selskapet skal bygge verdens største gjennomstrømningsanlegg.

– Visjonen er å bygge et fremtidsrettet anlegg, som står for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Vårt viktigste fortrinn er det rene sjøvannet, som gjør oss i stand til å levere en høykvalitets laks som markedet etterspør, sier gründer Roy Bernt Pettersen i en kommentar.

Målet med Andfjord Salmon har helt siden start vært å utvikle den mest optimale driften av et oppdrettsanlegg, som er bærekraftig og som reduserer energiforbruket til et minimum.

Tester
– En fisk som trives, er en fisk som vokser. Når sjøvannet hentes på 160 meters dyp med syv grader gjennom hele vinteren, unngår vi lakselusproblematikken, fordi lakselusen liker seg best på fem til ti meters dyp. Dette vil gi oss premium laks, og det føles helt fantastisk at visjonen nå er i ferd med å bli realisert, sier Pettersen.

Andfjord Salmon har gjennomført tester og brukt anerkjente eksterne konsulenter og forskningsmiljøer for å dokumentere at anlegget har lave driftskostnader og minimalt energiforbruk.

– Dette prosjektet virker veldig spennende og vi ser frem til å samarbeide om god fiskevelferd og fiskehelse gjennom planlegging og drift, sier veterinær Christine Thomassen avdelingsleder for Åkerblå avd. Vesterålen.

Lukket
Pettersen mener det hadde vært umulig å få til Andfjord om ikke selskapet hadde hatt tilgang til tverrfaglig kompetanse og erfarne fagpersoner, som har vært villige til å dele sine tanker om framtiden for oppdrett av laks.

Andfjord Salmon er et lukket sjøanlegg som er senket til havnivå på land. Dette har 100 prosent gjennomstrømning med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann. Dette skiller seg dermed fra tradisjonelle landbaserte anlegg som er basert på resirkulasjon med rensing av vann.

I første fase skal teknologien testes i ett basseng med ca. 1.000 tonn produksjon med snitt slaktevekt i overkant av fire kilo. Deretter skal det bygges totalt ti basseng-enheter som skal gi god plass med stabilt, oksygenrikt sjøvann for oppdrettsfisken.