– Fullstendig på villspor

Nyheter
7763

Ola Braanaas avviser kritikken fra lastebileierforbundet.

Polemikken med administrerende direktør i Norges Lastebileier Forbund (NFL), Geir A. Mo, oppsto etter et vogntog med fisk fikk problemer på vinterføret på vei opp på Ånnelandsfjellet i Gulen i Sogn og Fjordane. En person som hjalp til på stedet, mener sjåføren ikke hadde god nok kompetanse til å kjøre under på vinterføret .

Mo mener lakseoppdretter Ola Braanaas har et ansvar som er regulert i straffeloven, forskrift for arbeidstid for sjåfører og andre innen veitransport, yrkestransportloven og kjøre- og hviletidsbestemmelsene – som er et EU-reglement.

– Som kjøper av transporttjenester som vareeier skal han medvirke til at forskriftene skal følges, mener Mo.

På villspor
Svaret fra Braanaas er krystallklart og ikke til å misforstå.

– Geir A. Mo i lastebileierforbundet er fullstendig på villspor i denne saken. Det er åpenbart at han ikke kjenner hvordan verdikjeden henger sammen i oppdrettsnæringen, og heller ikke de lokale forhold på stedet da uhellet inntraff, sier Braanaas til iLaks.

– Det er nødvendigvis slik at det er lastebileierne selv som må syte for at kompetansekravene til sjåførene er oppfylt. Vi har ikke kompetanse til å ansette yrkessjåfører. I det tilfellet det her et snakk om er det en norsk velrenommert transportør med en sjåfør av utenlandsk opprinnelse som har kjørt vogntog i Norge i over to år. Vogntoget var av relativt nyere dato og i tipp topp stand. Uhellet skyldes først og fremst smale veier, tungt snøvær, og dårlig brøyting. Selv brøytebilen kjørte utfor dette døgnet.

– Samtidig er det verdt å presisere at det verken var menneskelige eller materielle skader knyttet til uhellet, legger han til.

Ikke transport
Braanaas mener de Firda-eide pakkeriet på Byrknesøy ikke er ansvarlig for uhell knyttet til transport av fisk.

– Martin E Birknes Eftf AS selger pakketjenester og har ingenting med salg av fisk eller transport å gjøre. Det er eksportørene som tar seg av dette, i dette tilfellet, en norsk eksportør som benyttet en norsk befrakter. Saken har nådd offentligheten ene og alene fordi det var en sjåfør av utenlandsk opprinnelse. Vi trodde Lastebileierforbundet holdt seg for god for en slik «Norge for nordmenn»-proteksjonisme, men åpenbart ikke. Uhell kan dessverre skje for norske sjåfører også. Det har vi opplevd, fortsetter Braanaas.

Går med tog
Gulenoppdretteren påpeker at hans selskap også er med i det såkalte «Trygg trailer»-prosjektet som ble initiert av Nova Sea.

– Firda Seafood sender all sin fisk med norske biler. Vi spør riktignok ikke om sjåførenes etniske oppinnelse. 99 prosent av fisken vi eksporterer går med tog Bergen-Oslo (grønn profil). Vi har også tatt i bruk kontrollsjema i forbindelse med «Trygg trailer»-prosjektet. Både norske og utenlandske trailere blir sjekket, men vi kan dessverre ikke ta bakgrunnssjekk på alle sjåfører og gå god for deres kompetanse og ferdigheter. Det må lastebileierne selv ha kontroll på.