FSV er rigget for vekst: «Markedsutsiktene vurderes å være gode»

Nyheter
0

Grunnrenteskatten hemmer ikke servicerederiet.

FSVs grønne servicebåter er blitt velkjente langs kysten. Ifjor seilte Molde-rederiet inn inntekter på 328,8 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 63,2 millioner kroner, fra flåten som drives i Norge og Canada.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble 92,2 millioner kroner i 2022.

«Kontantstrøm er høyere enn driftsresultatet. Den likviditetsmessige stillingen ved årsskiftet og gjennom året anses tilfredsstillende», bemerker styret i sin årsberetning.

Eksponert
«De generelle markedsutsiktene vurderes å være gode med et økende totalmarked og selskapet forventet fortsatt gode utsikter i tiden fremover. Grunnrenteskatten skaper noe usikkerhet rundt det norske markedet, men FSV Group er godt eksponert for videre vekst internasjonalt. Management og drift av fartøy vil være FSV-konsernets satsingsområde fremover.»

FSV-flåten er verdsatt til 862,7 millioner kroner i balanseregnskapet. I tillegg kommer «kontrakter skip» på 259,9 millioner kroner. Rederiet hadde ved årsskiftet seks fartøyer under bygging.

Multi Explorer. Foto: FSV

Skipene er i stor grad lånefinansiert. Pantesikret gjeld var på 861,2 millioner kroner. Sum egenkapital var ved årsskiftet 262,5 millioner kroner.

Mannsdominert
Å drive servicebåt for havbruksnæringen er en mannsdominert jobb.

«Konsernet hadde ved årets utløp cirka 215 maritimt ansatte og tre administrativt ansatte hvorav alle unntatt fire stk er menn. Styret består av seks menn», fremgår det av notene i regnskapet.

Største eier i FSV Group er tidligere Aker-direktør Leif-Arne Langøy, med 33,47 prosent eierandel. Nest største eier er Holta Invest med 32,77 prosent av aksjene.

FSV Group 2022 2021 Endring
Omsetning 328,8 247,2 33,0 %
EBIT 63,2 48,0 31,7 %
Resultat før skatt 41,8 34,5 21,2 %
Driftsmargin 19,2 % 19,4 %
Alle tall i millioner kroner